Acţionarii OMV Petrom au aprobat investiţii de până la 4,4 miliarde lei pentru acest an, cu 55% mai ridicat decât în 2021 şi distribuirea de dividende record de 1,9 miliarde de lei pentru anul trecut. Hotărârile au fost adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) şi în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA).

Acţionarii au mai aprobat declanşarea majorării capitalului social al OMV Petrom cu valoarea terenurilor pentru care s-au obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate.

OMV Petrom anunţă hotărârile adoptate în cadrul AGOA şi AGEA din data de 27 aprilie 2022. În cadrul AGOA a fost aprobat bugetul OMV Petrom pentru anul în curs si distribuirea de dividende aferente anului financiar 2021.

„Avem un angajament ferm de a genera valoare faţă de toate părţile interesate, inclusiv faţă de statul român. Totodată, intensificăm investiţiile, care sunt estimate să crească cu circa 55% în 2022, până la 4,4 miliarde lei. Aproape un sfert din acest buget reprezintă sume contingente planificate având în vedere eventualitatea accelerării proiectelor de generare de energie verde”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.
Valoarea totală brută a dividendelor de distribuit se ridică la 1,9 miliarde de lei. Aproximativ 400 milioane de lei vor fi distribuite către statul român, care deţine, prin Ministerul Energiei, 20,6% din capitalul social al OMV Petrom.

În cadrul AGEA a fost aprobată declanşarea operaţiunii de majorare a capitalului social al OMV Petrom prin aportul în natură al statului român, ca urmare a actualizării valorii terenurilor, pentru care societatea a obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate.