România va încasa 288 de milioane de la Comisia Europeană, această sumă reprezentând o confirmare a eforturilor constante de a construi o Românie mai modernă, mai curată şi aliniată la standardele contemporane, susţine ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu.
„Această sumă, care va fi încasată de România în câteva zile, reprezintă o confirmare a eforturilor noastre constante de a construi o Românie mai modernă, mai curată şi aliniată la standardele contemporane. Asta înseamnă, evident, şi o Românie capabilă să răspundă rapid noilor provocări globale, iar cu sprijinul prefinanţării din partea Comisiei Europene, vom accelera punerea în aplicare a investiţiilor cheie din RePowerEU”, a declarat Adrian Câciu.
Comisia Europeană a efectuat către România, dar şi către alte 8 ţări, plăţi reprezentând prefinanţare din fondurile alocate REPowerEU, componenta 16 a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Prin urmare, 288 milioane de euro vor merge către România sub formă de sprijin financiar nerambursabil, iar această prefinanţare va contribui la accelerarea punerii în aplicare a măsurilor-cheie, investiţii şi reforme incluse în noul capitol REPowerEU.
Astfel, se va finanţa realizarea obiectivelor legate de economisirea energiei, producţia de energie curată şi de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie, cu scopul de a face Europa independentă de combustibilii fosili în urma invaziei Rusiei în Ucraina.
Plata a fost efectuată în contextul aprobării de către Consiliul Uniunii Europene a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit al României, care include o nouă componentă REPowerEU, dar şi ca urmare a semnării actului adiţional la acordul de contribuţie financiară.
Prefinanţarea reprezintă 20% din fondurile alocate suplimentar pentru finanţarea noilor capitole REPowerEU aferente statelor membre.
Noul capitol REPowerEU cuprinde două noi reforme şi şapte investiţii care se axează pe accelerarea producerii de energie verde, pe creşterea eficienţei energetice a clădirilor şi pe recalificarea şi perfecţionarea forţei de muncă în domeniul generării de energie verde.
Comisia Europeană a anunţat joi că a plătit prefinanţări legate de fondurile REPowerEU din cadrul Facilităţii de redresare şi rezilienţă către 9 state printre care se află şi România. Sumele vor fi acordate astfel: 145,1 milioane de euro Belgiei şi 585,1 milioane de euro Croaţiei sub formă de granturi şi împrumuturi, 20,9 milioane euro către Cipru, 25,4 milioane euro către Finlanda, 158,7 milioane euro către Grecia, 551,2 milioane euro către Italia, 26,9 milioane euro către Letonia, 288 milioane euro către România sub formă de granturi şi 340 milioane euro către Spania sub formă de împrumuturi.
În noiembrie, Comisia Europeană a evaluat în mod pozitiv Planul de Redresare şi Rezilienţă modificat al României, care include un capitol privind REPowerEU. Finanţarea oferită se ridică în prezent la 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi şi 13,6 miliarde euro sub formă de granturi), planul cuprinzând 66 de reforme şi 111 investiţii.
Capitolul privind REPowerEU prezentat de România constă în două reforme noi şi şapte investiţii menite să îndeplinească obiectivele planului REPowerEU de a face Europa independentă de combustibilii fosili provenind din Rusia cu mult înainte de 2030. Aceste măsuri urmăresc accelerarea producerii de energie verde, promovarea eficienţei energetice a clădirilor, precum şi recalificarea şi perfecţionarea forţei de muncă în domeniul producerii de energie verde.
Planul modificat al României pune un accent puternic pe tranziţia verde, alocând 44,1% (în creştere faţă de 41% în planul iniţial) din fondurile disponibile pentru măsuri care sprijină obiectivele climatice. AGERPRES