Sistemul RO e-Transport reprezintă o componentă esențială a efortului de digitalizare la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Lansat ca parte a unui plan strategic extins, acest sistem este fundamental pentru modernizarea și eficientizarea proceselor fiscale în România.

Prin implementarea sistemului RO e-Transport, principalul obiectiv al ANAF este de a reduce decalajul fiscal de TVA, prin monitorizarea în timp real a mișcărilor de mărfuri pe drumurile naționale. Astfel, se vor identifica și investiga potențialele cazuri de nereguli sau de fraudă fiscală.

Spre deosebire de raportarea în sistemul RO e-Factura, care are la bază un standard european de raportare, RO e-Transport este un sistem dezvoltat local. Un element cheie al RO e-Transport este generarea anticipată de coduri unice fiecărui transport (UIT). Această funcționalitate oferă posibilitatea de a urmări fiecare transport în mod individual, asigurând o monitorizare eficientă și precisă a activităților comerciale legate de transportul rutier de bunuri.

Implementarea sistemului a început la 1 iulie 2022, inițial adresându-se transporturilor de mărfuri considerate cu un risc fiscal ridicat. Începând cu 5 decembrie 2023, sfera de acoperire a sistemului a fost extinsă pentru a include toate categoriile de mărfuri destinate transportului rutier internațional. Întrucât au existat mai multe discuții între mediul de afaceri și autoritățile fiscale privind clarificarea raportărilor în cadrul sistemului, în data de 26 aprilie, ANAF și Ministerul Finanțelor au publicat Ghidul privind utilizarea sistemului național de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport”, a menționat Mihaela Hampu, Senior Tax Manager, Mazars în România.

La nivel naţional, obligaţiile declarării datelor cu privire la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revin furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne, sau operatorului economic care transportă, încarcă şi descarcă pe teritoriul României bunuri cu risc fiscal ridicat.

La nivel internațional, obligaţiile declarării datelor cu privire la transportul bunurilor revin: destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de export. În cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, această obligație revine beneficiarului din România, și furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri. Depozitarul trebuie să obțină codul UIT, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit”, a menționat Daniel Damian, Tax Assistant Manager, Mazars în România.

În cazul persoanelor juridice, fapte precum cele de mai jos se sancționează cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei, precum și cu confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate:

  • nerespectarea prevederilor referitoare la obligația utilizatorilor de a declara în sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri ce intră sub incidența acestuia, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT;
  • utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate al acestuia;
  • descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepția celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri;
  • declararea în sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri.