Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat, de la începutul anului 2023, înfiinţarea de noi capacităţi energetice cu putere totală instalată de peste 95 MW.
Astfel, în şedinţa Comitetului de reglementare al ANRE din data de 8 februarie 2023, a fost aprobată acordarea Autorizaţiei de înfiinţare solicitată de societatea Alfa Green Energy SRL pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF), cu puterea electrică maximal debitată de 9,9 MW, amplasată în comuna Iancu Jianu, judeţul Olt, având durata de valabilitate de 19 luni, şi a autorizaţiei de înfiinţare solicitată de societatea Fotovoltaic Prod & Distribution SRL, pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF) Filiaşi, cu putere electrică maximal debitată de 7,524 MW, amplasată în localitatea Filiaşi, judeţul Dolj, cu o durată de valabilitate de 16 luni.
De asemenea, a fost aprobată acordarea autorizaţiei de înfiinţare solicitată de societatea Viable Energy SRL pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF), cu puterea electrică maximal debitată de 9,9 MW, amplasată în comuna Iancu Jianu, judeţul Olt, având durata de valabilitate de 17 luni, şi a autorizaţiei de înfiinţare solicitată de societatea Power Regenerabil Energy SRL, pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF) Filiaşi, cu puterea electrică maximal debitată de 9,48 MW, amplasată în localitatea Filiaşi, judeţul Dolj, cu durata de valabilitate de 21 luni, precum şi a autorizaţiei de înfiinţare solicitată de societatea Green Solar Power SRL pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF), cu puterea electrică maximal debitată de 5,9 MW, amplasată în comuna Bobiceşti, sat Mirila, judeţul Olt, având durata de valabilitate de 15 luni.
Consiliul de eeglementare a mai aprobat acordarea autorizaţiei de înfiinţare solicitată de societatea CTPark ETA SRL pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala Electrică Fotovoltaică CTPark ETA 1, cu puterea electrică maximal debitată de 4,588 MW, având durata de valabilitate de 12 luni, şi a Centralei Electrice Fotovoltaice CTPark ETA 2, cu puterea electrică maximal debitată de 1,088 MW, cu durata de valabilitate de 12 luni.
În aceeaşi şedinţă a fost aprobată acordarea licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice Centrală Electrică Fotovoltaică CEF 3 Nervia Etapa I, cu puterea electrică instalată de 25,01 MW, societăţii Nova Power & Gas Solar Production SRL.
Autorizaţiile de înfiinţare acordate pe 8 februarie însumează o putere electrică maximal debitată de 48,38 MW.
„Fac precizarea că, de la începutul anului 2023, am acordat un număr de 15 autorizaţii de înfiinţare (inclusiv cele acordate în data de 08.02.2023), însumând o putere electrică maximal debitată de 95,577 MW, precum şi două licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice (inclusiv cea acordată în data de 08.02.2023), însumând o putere electrică instalată de 28,335 MW. Recomand celor interesaţi să investească în surse de energie regenerabilă să ia în calcul, în măsura în care este posibil, ca pentru cel puţin 20% din capacitatea de producere să existe şi stocare. De asemenea, o soluţie sustenabilă o reprezintă investiţiile în parcuri hibride (solar, eolian, stocare). Aşa cum am mai precizat, consider că una dintre soluţiile pentru depăşirea crizei energetice o reprezintă investiţiile în capacităţi noi de producere cu emisii de carbon reduse, în reţele electrice flexibile şi în creşterea eficienţei energetice”, a declarat preşedintele ANRE, Dumitru Chiriţă. AGERPRES