Bursa Română de Mărfuri a primit de la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) licenţă pentru desfăşurarea activităţii de operator al pieţei de energie electrică en-gros.

„După ani de stăruinţe, licenţa a fost acordată urmare a modificărilor şi completărilor legislaţiei şi regulamentelor interne, care au preluat prevederile reglementărilor de imediată aplicabilitate în materie ale Uniunii Europene. În urma acordării licenţei, BRM întregeşte paleta sa de active energetice oferite la tranzacţionare pe pieţele en-gros, alăturând gazelor naturale, produselor petroliere şi derivate, certificatelor de carbon şi – de acum – energia electrică şi certificatele verzi. În condiţii de concurenţă onestă între operatorii pieţei de energie electrică, participanţii la această piaţă, la fel ca în cazul celorlalte produse energetice menţionate, vor avea posibilitatea să opteze de acum pentru platformele de tranzacţionare, disciplinele şi tehnicile de tranzacţionare, contractele şi produsele bursiere dezvoltate în decenii de activitate sau nou propuse de către Bursa Română de Mărfuri. În condiţiile specifice de criză pe care le traversează piaţa de energie, apariţia unui nou operator experimentat şi creativ pe piaţa locală nu poate fi, suntem convinşi, decât în folosul comunităţii”, spun reprezentanţii BRM.

Aceştia subliniază că licenţa primită de la ANRE este însă una limitată pentru BRM, fiind excluse de la administrarea de către societate, printre altele, în baza introducerii „unor neaşteptate condiţii specifice” asociate respectivei licenţe, importantele pieţe SPOT „piaţa pentru ziua următoare” (PZU) şi „piaţa intra-zilnica” (PI).

„Este, în aprecierea BRM, o decizie fără suport practic sau juridic, care privează participanţii de dreptul acordat de art. 23 alin. 3 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 pe pieţele pentru ziua următoare, cât şi pe pieţele intrazilnice. Justificarea ANRE că respectivele pieţe pot fi operate doar în regim cuplat, de către operatorul actualmente desemnat în mod exclusiv ca OPEED, este contrară prevederilor legale ce definesc pieţele de energie electrică, dar şi realităţii faptice existente pe pieţele de energie din Uniunea Europeană în care sunt organizate la nivelul aceleiaşi zone de ofertare multiple pieţe SPOT, operate în regim cuplat sau necuplat. Fiind prejudiciate pe această cale nu numai interesele BRM, ci şi ale participanţilor la piaţă, Bursa Română de Mărfuri va milita pentru completarea licenţei acordate şi va întreprinde demersuri pentru repararea nedreptăţii”, se precizează în comunicat. AGERPRES