Câştigul salarial mediu net în luna noiembrie 2023 a ajuns la 4.765 lei, în creştere 1,6%, respectiv cu 73 de lei, faţă de luna octombrie 2023, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică. Câştigul salarial mediu brut a fost 7.766 lei, cu 257 lei (+3,4%) mai mare decât în luna octombrie 2023.
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (10.935 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2.620 lei).
Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 15,1%.
În luna noiembrie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna octombrie 2023, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, cu 15,8%, respectiv cu 15,7% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, iar între 7% şi 11,5% în fabricarea echipamentelor electrice, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.
De asemenea, au mai fost consemnate creşteri între 4% şi 6,5% în fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), colectarea şi epurarea apelor uzate, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), alte activităţi industriale, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, transporturi pe apă, fabricarea produselor textile, fabricarea produselor din tutun, cercetare-dezvoltare, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi de poştă şi de curier.
Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna octombrie 2023 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori de încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte). Începând cu luna noiembrie 2023 au intrat în vigoare şi unele prevederi legale conform cărora s-a eliminat aplicarea anumitor facilităţi fiscale pentru unele domenii de activitate.
Cele mai semnificative reduceri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în agricultură, vânătoare şi servicii anexe cu 5,8% şi în activităţi de editare cu 5,4%.
De asemenea, au mai fost scăderi între 1% şi 5% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi aeriene, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, industria alimentară, telecomunicaţii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), alte activităţi extractive.
În sectorul bugetar, în luna noiembrie 2023 s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (+1,7%), în învăţământ (+0,3%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+0,2%).
Indicele câştigului salarial real a fost 107,9% în luna noiembrie 2023 faţă de luna noiembrie 2022 şi de 101,6% în luna noiembrie 2023 faţă de luna octombrie a anului trecut. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 238,2%, cu 3,6 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna octombrie 2023. AGERPRES