Comisia Europeană a informat producătorii de baterii pentru demaroare auto Banner, Clarios (fosta JC Autobatterie), Exide, FET (şi predecesoarea sa, Elettra) şi Rombat, precum şi organismul profesional Eurobat şi furnizorul său de servicii, Kellen, cu privire la opinia sa preliminară potrivit căreia au încălcat normele antitrust ale UE prin coluziunea ce a avut drept scop creşterea preţurilor bateriilor pentru demaroare auto vândute producătorilor de automobile din Spaţiul Economic European („SEE”), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Bateriile pentru demaroare auto furnizează curent electric demarorului, care porneşte motorul în automobilele cu motoare cu combustie tradiţionale. De asemenea, acestea furnizează energie electrică echipamentelor electrice ale automobilelor.
Comisia este preocupată de faptul că, între 2004 şi 2017, cei cinci producători de baterii pentru demaroare au creat, publicat şi convenit să utilizeze noi indici în negocierile lor privind preţurile cu producătorii de automobile (aşa-numitul „sistem de prime Eurobat”). Scopul acestui presupus comportament a fost de a fixa un element important al preţului final al bateriilor.
De asemenea, Comisia este preocupată de faptul că Eurobat şi furnizorul său de servicii, Kellen, aveau cunoştinţă de presupusul comportament şi au contribuit în mod activ la acesta, ajutând producătorii de baterii să creeze şi să aplice sistemul de prime Eurobat.
Presupusul comportament se referă la bateriile pentru demaroare auto vândute producătorilor de automobile din SEE pentru a fi utilizate: în automobilele noi şi ca piese de schimb (dar numai dacă erau vândute prin intermediul reţelei de servicii de reparatori autorizaţi ai producătorilor de automobile respectivi).
În cazul în care opinia preliminară a Comisiei este confirmată, acest comportament ar încălca articolul 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene („TFUE”) şi articolul 53 din Acordul privind SEE, care interzic cartelurile şi alte practici comerciale restrictive. Această interdicţie include comportamentul anticoncurenţial al asociaţiilor de întreprinderi.
Comunicarea privind obiecţiunile reprezintă o etapă oficială a investigaţiilor efectuate de Comisie în cazurile în care suspectează încălcări ale normelor antitrust ale UE. Comisia informează în scris părţile interesate cu privire la obiecţiunile formulate împotriva lor. Părţile interesate pot apoi examina documentele din dosarul întocmit de Comisie cu privire la investigaţie, pot formula în scris un răspuns şi pot solicita o audiere pentru a-şi prezenta punctul de vedere referitor la cazul respectiv în faţa reprezentanţilor Comisiei şi ai autorităţilor naţionale de concurenţă.
În cazul în care Comisia concluzionează, după exercitarea de către părţi a dreptului la apărare, că există suficiente dovezi ale unei încălcări, poate adopta o decizie de interzicere a comportamentului şi de aplicare a unei amenzi de până la 10 % din cifra de afaceri mondială anuală a societăţii în cauză.
Nu este prevăzut niciun termen în legislaţie în care Comisia trebuie să finalizeze investigaţiile antitrust în cazurile de practici anticoncurenţiale. Durata unei investigaţii antitrust depinde de o serie de factori, printre care se numără complexitatea cazului, măsura în care societăţile în cauză cooperează cu Comisia şi exercitarea dreptului la apărare.
Comisia a efectuat o serie de investigaţii importante cu privire la cartelurile din sectorul autovehiculelor. Comisia a amendat deja furnizorii de rulmenţi auto, de fascicule de cabluri electrice pentru automobile, de spumă flexibilă folosită (printre altele) la scaunele auto, de încălzitoare staţionare pentru automobile şi camioane, de alternatoare şi demaroare, de sisteme de climatizare şi de răcire a motorului, de sisteme de iluminat, de sisteme de siguranţă a ocupanţilor pentru anumiţi producători de autoturisme japonezi şi europeni şi de sisteme de frânare şi bujii. De asemenea, Comisia a amendat producătorii de automobile cu 875 de milioane EUR pentru restrângerea concurenţei în domeniul sistemelor de curăţare a emisiilor pentru autoturismele diesel noi.AGERPRES