Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă românească de 259 de milioane euro, puse la dispoziţie parţial prin intermediul Facilităţii de redresare şi rezilienţă („FRR”), pentru a sprijini investiţiile în producţia, asamblarea şi reciclarea bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Schema vizează sprijinirea dezvoltării regionale a României şi promovarea obiectivelor strategice ale UE legate de tranziţia ecologică.
Schema, cu un buget estimat de 259 de milioane de euro, va fi finanţată parţial prin FRR în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului de Redresare şi Rezilienţă al României şi adoptării acestuia de către Consiliu. Măsura urmăreşte să contribuie la dezvoltarea regională prin ţintirea sectoarelor cu cerere în creştere, care vor sprijini crearea de noi locuri de muncă care necesită o forţă de muncă calificată, precum şi o economie mai sustenabilă şi mai competitivă, şi să încurajeze tranziţia verde a României şi a UE.
În cadrul schemei, care se va derula până la 31 decembrie 2024, ajutorul se va acorda sub forma unor granturi directe către companiile active în producţia, asamblarea şi reciclarea bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice şi panourilor, care sunt situate în zonele eligibile din România pentru ajutoare regionale. Aceste zone sunt determinate în harta ajutoarelor regionale din România pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, care precizează şi ajutorul de stat maxim care poate fi acordat per beneficiar în fiecare dintre aceste zone. AGERPRES