Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile României de a acorda societăţii de energie electrică Complexul Energetic Oltenia SA un ajutor de restructurare în valoare de până la 2,66 miliarde euro (13,15 miliarde lei), anunţă Reprezentanţa CE în România.
Conform unui comunicat al Executivului comunitar, măsura va permite societăţii să îşi finanţeze planul de restructurare şi să îşi restabilească viabilitatea pe termen lung.
„Planul de restructurare prezentat de România şi ajutorul pentru sprijinirea acestuia vor asigura restabilirea viabilităţii pe termen lung a CE Oltenia fără a fi necesară continuarea acordării de ajutor de stat. Sprijinul public este însoţit de garanţii pentru a asigura că denaturările concurenţei care s-ar putea produce sunt reduse la minimum şi că măsurile vor sprijini obiectivele de decarbonizare ale UE, în concordanţă cu Pactul verde european”, a declarat vicepreşedinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenţei.
CE Oltenia este o întreprindere de stat care desfăşoară activităţi în domeniul mineritului, al producerii de energie electrică şi al furnizării de energie termică. Societatea este al treilea cel mai mare producător de energie electrică din România şi este importantă din motive de siguranţă şi de adecvare a sistemului energetic naţional.
La 5 februarie 2021, Comisia a deschis o investigaţie aprofundată pentru a evalua dacă planul de restructurare prezentat de România în data de 4 decembrie 2020 şi măsurile de ajutor de restructurare aferente menite să îl sprijine sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, mai exact cu Orientările Comisiei privind ajutoarele pentru salvare şi restructurare.
În cursul investigaţiei aprofundate, România a prezentat un plan revizuit de restructurare a societăţii pentru perioada 2021-2026, căruia i-au fost aduse modificări şi îmbunătăţiri semnificative, notează CE. Planul va fi sprijinit de un ajutor de restructurare în valoare de până la 2,66 miliarde euro, sub formă de granturi, sub forma unei garanţii de stat pentru un împrumut, a unei injecţii de capital şi a unei conversii a împrumuturilor în granturi.
„Planul de restructurare are la bază planul României, care se înscrie în eforturile de decarbonizare, de înlocuire a producţiei de energie electrică pe bază de lignit cu energie electrică produsă din gaze naturale şi din surse regenerabile (energie solară şi hidroelectrică), care emit mai puţin sau nu emit deloc CO2. Se preconizează că acest lucru va ajuta societatea să îşi îmbunătăţească amprenta de mediu şi, în acelaşi timp, să îşi reducă costurile de funcţionare. În plus, planul de restructurare va reduce costurile şi va îmbunătăţi eficienţa societăţii, printre altele prin măsuri organizatorice şi manageriale (de exemplu, îmbunătăţirea proceselor) şi prin măsuri financiare (optimizarea împrumuturilor bancare ori cesionarea sau vânzarea de active). Planul prezentat de România sprijină, în general, obiectivele ecologice ale decarbonizării stabilite în Planul de redresare şi rezilienţă al României. Cu toate acestea, evaluarea de către Comisie a ajutorului de stat acordat pentru planul de restructurare a CE Oltenia, realizată prin prezenta decizie, este separată şi nu aduce atingere evaluării de către Comisie a punerii în aplicare a Planului de redresare şi rezilienţă al României”, se menţionează în comunicat.
Comisia a evaluat planul de restructurare şi ajutorul de restructurare în conformitate cu Orientările privind ajutoarele pentru salvare şi restructurare, care permit o intervenţie a statului într-o întreprindere aflată în dificultate financiară numai în anumite condiţii, impunând în special ca întreprinderea să realizeze un plan de restructurare solid pentru a asigura restabilirea viabilităţii sale pe termen lung, ca aceasta să contribuie la costul propriei restructurări, ca denaturarea concurenţei să fie limitată şi ca măsura să contribuie la un obiectiv de interes comun.
„Comisia a constatat că ajutorul este adecvat, deoarece abordează atât problemele de lichiditate ale societăţii, cât şi pe cele legate de solvabilitate. În special, Comisia a constatat că România va fi remunerată în mod corespunzător pentru ajutor. În acest sens, remuneraţia statului va fi realizată prin câştiguri nete pozitive preconizate, care vor face să crească valoarea participaţiei publice în CE Oltenia, şi prin cesionarea până în 2026 a cel puţin 20 % din acţiunile deţinute de stat, astfel cum se prevede în planul de restructurare”, se mai arată în comunicatul CE.
Totodată, Comisia a considerat că ajutorul este proporţional, contribuţia proprie a societăţii şi a investitorilor de pe piaţă la costurile de restructurare preconizate ridicându­se la peste 30% din costurile restructurării (1,24 miliarde euro), jumătate din această contribuţie constând în noi finanţări din partea unor investitori privaţi şi a unor instituţii financiare acordate în condiţii de piaţă.
Totodată, sunt prevăzute măsuri compensatorii pentru a limita potenţialele denaturări ale concurenţei generate de ajutor. Printre acestea se numără crearea de către CE Oltenia, alături de alţi producători de energie electrică, a unor vehicule cu scop special dedicate coinvestiţiilor şi exploatării centralelor pe bază de gaze naturale şi a centralelor fotovoltaice, precum şi interzicerea achiziţionării de interese în operatorii concurenţi şi invocarea sprijinului de stat ca avantaj competitiv în comunicările societăţii.
Comisia a constatat, de asemenea, că ajutorul va sprijini decarbonizarea producţiei de energie electrică în România şi, în general, în Europa, în concordanţă cu obiectivele UE stabilite în Pactul verde european şi cu normele de mediu ale UE.
„Pe această bază, Comisia a concluzionat că măsura aplicată de România respectă normele UE privind ajutoarele de stat”, subliniază sursa citată.
Normele UE privind ajutoarele de stat, în special Orientările Comisiei privind ajutoarele pentru salvare şi restructurare, permit statelor membre să sprijine, în anumite condiţii stricte, întreprinderile aflate în dificultate. În februarie 2020, Comisia a aprobat ajutorul pentru salvare acordat de România societăţii CE Oltenia.
Acel ajutor, precum şi ajutorul de restructurare aprobat prin prezenta decizie abordează dificultăţile pe termen lung ale CE Oltenia. Planul de restructurare garantează că viabilitatea societăţii poate fi restabilită fără continuarea sprijinului din partea statului. AGERPRES