Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie solicită Guvernului să îşi respecte obligaţiile asumate faţă de consumatorii de energie şi semnalează că, printr-un articol din noul proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru limitarea cheltuielilor bugetare, limitează aplicarea reducerilor de preţ la clientul final.
„Noul proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru limitarea cheltuielilor bugetare introduce, prin articolul XIV, măsuri de limitare a plăţilor pentru schemele de compensare a consumatorilor şi destabilizează grav capacitatea furnizorilor de a asigura achiziţia de energie şi, implicit, continuitatea alimentării în siguranţă cu electricitate şi gaz a gospodăriilor şi companiilor, în prag de iarnă. Furnizorii şi-au îndeplinit obligaţiile rezultate din reglementări, au aplicat preţul plafonat la energie şi au prefinanţat diferenţa de cost. ACUE solicită autorităţilor să îşi respecte promisiunile către consumatorii de energie şi să-şi îndeplinească partea lor de obligaţie la care s-au angajat prin propriile reglementări, respectiv să deconteze sumele datorate pentru compensarea clienţilor, în termenul legal”, se menţionează într-un comunicat al ACUE.
Federaţia ACUE a solicitat Guvernului eliminarea articolului XIV din proiectul de OUG menţionat şi o discuţie de urgenţă pentru identificarea unor soluţii care să nu pericliteze alimentarea cu energie electrică şi gaze naturale în prag de iarnă.
„Prin articolul propus, Guvernul limitează, de fapt, aplicarea reducerilor de preţ la clientul final. Banii necesari sunt promişi de stat clienţilor de energie pentru acoperirea diferenţei de preţ, între preţul real şi cel plafonat, nu sunt pentru furnizori. Furnizorii sunt folosiţi ca intermediari pentru prefinanţarea acestor scheme de sprijin. Dacă nu mai poate susţine plafoanele de preţ, statul trebuie să găsească soluţii alternative. Furnizorii şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la o discuţie reală, cu factorii de decizie relevanţi. Apreciem înţelegerea manifestată de colegii din plenul Consiliului Economic şi Social şi deschiderea la dialog a reprezentanţilor Ministerului Energiei”, a declarat Daniela Dărăban, directorul executiv al ACUE.
Reprezentanţii Federaţiei reiterează faptul că măsura propusă de limitare a plăţilor pentru schemele de compensare a clienţilor destabilizează grav capacitatea furnizorilor de a asigura achiziţia de energie iar, din punct de vedere legal, reprezintă o încălcare a legislaţiei naţionale şi a reglementărilor europene.
Conform proiectului de OUG publicat pe 24 octombrie de Ministerul Finanţelor, valorile compensărilor către furnizorii de energie vor fi efectuate în limita sumelor disponibile în Fondul de Tranziţie Energetică.AGERPRES