În România, pentru societățile străine înregistrate în scopuri de TVA, dar fără un sediu permanent sau un sediu fix, procesul de recuperare a taxei pe valoare adăugată poate dura mai mult de 2 ani de la momentul solicitării. Pe de altă parte, pentru societățile românești, perioada de soluționare a controalelor fiscale ce au ca scop recuperarea TVA-ului, atinge în medie 180 de zile de la depunerea cererii și începerea inspecției fiscale, deși termenul de soluționare este de maxim 90 de zile, potrivit Codului de procedură fiscală. Acacce România a analizat întregul demers prin care trec companiile românești și cele străine pentru a-și recupera taxa pe valoarea adăugată din partea autorităților.

Durata recuperării TVA pentru companiile străine versus companiile românești

Pentru companiile nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în țara noastră, dar care nu au aici o prezență fiscală (ex: un sediu permanent / sediu fix), perioada de așteptare poate fi îndelungată. De exemplu, potrivit informațiilor Accace, în luna august 2023, s-au soluționat deconturi de TVA cu opțiune de rambursare depuse în luna mai 2021, decalajul fiind de peste doi ani de la momentul depunerii solicitării și data la care inspecția fiscală a fost demarată.

Situația devine și mai complexă pentru companiile nerezidente care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA în România, dar care doresc să își recupereze TVA-ul plătit în România în statul în care sunt stabilite. În vederea soluționării, autoritățile fiscale românești solicită adesea informații suplimentare la intervale mari de timp, uneori chiar la un an de la data la care cererea a fost depusă.

În cazul companiilor românești, conform analizei realizate de Accace, rambursările de TVA se desfășoară într-un interval de aproximativ 180 de zile, de la momentul depunerii cererii de rambursare până la data începerii inspecției fiscale. Cu toate acestea, conform prevederilor Codului de procedură fiscală, termenul legal de soluționare este de maxim 90 de zile.

Condițiile de recuperare a TVA-ului și procedurile aferente

Orice persoană impozabilă înregistrată în scop de TVA poate solicita rambursarea TVA-ului, indiferent de sumă, cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute de legea fiscală. Există o singură excepție în ceea ce privește suma minimă pentru rambursare, și anume pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite și înregistrate în scopuri de TVA în România. Pentru acestea, suma minimă pentru care cererea de rambursare poate fi depusă este de 400 de euro.

Tot în ceea ce privește companiile cu sedii în alte state ale Uniunii Europene, documentele pe care trebuie să le prezinte autorităților fiscale sunt similare cu cele solicitate companiilor înregistrate în România pentru a obține restituirea TVA. Acestea pot include facturi, contracte, documente vamale, documente de transport, documente de plată sau asigurare, în funcție de tipul tranzacției în cauză. Astfel, pentru contribuabilii stabiliți în afara UE, rambursarea TVA este posibilă, însă doar pentru statele care au încheiat acorduri de reciprocitate cu România: Turcia, Elveția, Serbia și Norvegia. În acest caz, există o procedură de soluționare specifică, reglementată prin lege, și este necesară numirea unui reprezentant fiscal stabilit în România pentru a se putea efectua rambursarea TVA.

Cauzele care generează întârzieri în soluționarea plății TVA

Lipsa de personal în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) reprezintă unul dintre principalele motive ale întârzierilor în procesul de rambursare, o problemă recunoscută și de autoritățile fiscale. Mai mult, odată cu demararea inspecțiilor, companiile se confruntă adesea cu o presiune considerabilă pentru a îndeplini toate cerințele birocratice.

„Când în discuție este recuperarea TVA, atât companiile străine, cât și cele românești se confruntă cu provocări și obstacole semnificative. În primul rând, există întârzieri în demararea inspecțiilor fiscale. Apoi, autoritățile adoptă adesea abordări extrem de rigide în acțiunile de control, punând accent pe formă în detrimentul substanței economice. Pentru un contribuabil onest, al cărui deziderat este să urmărească în mod constant conformarea fiscală într-un mod corect, rambursarea TVA ar trebui să fie o formalitate. Cu toate acestea, practica ne arată, inclusiv nouă, consultanților, că procesul de control fiscal pentru rambursarea TVA este adesea obositor, punând autoritatea fiscală și contribuabilul într-o poziție adversă, ori în esență, aceștia ar trebui să colaboreze ca parteneri,” a declarat Elena Sighinaș, Tax Director Accace România.

Reprezentanții Accace mai spun că parteneriatul asumat de către contribuabili cu autoritățile fiscale, la nivel declarativ, trebuie să se reflecte în toate activitățile procesului de control și asistență, iar inspecțiile ar trebui să se deruleze într-un mod constructiv și colaborativ. În final, în ceea ce privește rambursarea TVA, specialiștii subliniază că este important să se înțeleagă faptul că nu este vorba despre solicitarea unor sume de bani cu titlu gratuit. Prin urmare, rambursarea TVA nu reprezintă un favor pe care autoritatea fiscală îl acordă contribuabilului, ci un drept fundamental al acestuia, prevăzut în legislația europeană.