Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIMM), va acorda, prin Programul Comerţ&Servicii, finanţări nerambursabile de până la 500.000 lei antreprenorilor români, din sectorul de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, care doresc să investească în dezvoltarea afacerilor lor.
Potrivit unui comunicat al MEAT, înscrierile se vor desfăşura online şi vor fi anunţate la o dată ulterioară. Procedura prevede depunerea unor cereri tip de acord de principiu la creditare şi finanţare prin intermediul unui formular electronic de înscriere, care va fi disponibil pe site-ul MEAT. La finalul acestei etape, va fi publicată lista tuturor cererilor înregistrate, în ordinea înscrierilor. Ulterior, aplicanţii vor fi înştiinţaţi să se prezinte la instituţia de credit parteneră pentru care au optat, unde va fi realizată o preverificare a bancabilităţii. Dacă răspunsul este unul pozitiv, va fi emis acord de principiu la creditare, iar AIMM va începe procesul de evaluare administrativă şi de eligibilitate, care poate fi încheiat favorabil prin emiterea notificării de principiu la finanţare.
Creditul va fi acordat, însă, doar după verificarea finală a bancabilităţii, de către instituţia de credit parteneră, precizează MEAT.
Programul Comerţ&Servicii reprezintă o măsură de încurajare şi stimulare a dezvoltării IMM-urilor care activează în sectorul de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă şi are drept obiectiv susţinerea investiţiilor, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii acestor companii, precum şi promovarea digitalizării şi a transformării verzi a societăţilor româneşti care desfăşoară activităţi de comerţ intern şi internaţional.
Mecanismul de finanţare prevede, la fel ca în cazul Programului de Microindustrializare „Fabricat în România”, contractarea de credite de investiţii de către antreprenori, de la băncile partenere ale programului, selectate în urma unui proces deschis şi transparent, şi decontarea de către MEAT a 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, stabilite prin procedură, dar nu mai mult de 500.000 lei.
„Precizăm că valoarea minimă a creditului de investiţii este de 250.000 lei. Pot beneficia de sprijinul financiar nerambursabil companiile dintr-un spectru larg de sectoare, care desfăşoară, spre exemplu, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, activităţi de tipărire, de reparare, întreţinere şi instalare a maşinilor sau de captare, tratare şi distribuire a apei. De asemenea, sunt eligibile activităţile de colectare, tratare şi eliminare a deşeurilor, lucrările speciale de construcţii, transporturile, serviciile de cazare sau alimentaţie, producţia cinematografică, publicitatea şi realizarea de studii de piaţă, activităţile juridice, de contabilitate, de arhitectură şi inginerie, precum şi cele sportive, recreative şi distractive, tranzacţiile imobiliare şi multe altele”, se arată în comunicat.
Programul Comerţ&Servicii se referă, astfel, la o gamă variată de investiţii, cum ar fi achiziţionarea de echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) sau de active corporale, din categoria mijloacelor fixe destinate locurilor de joacă, sălilor de sport, fitness, drone sau echipamente de forţă. Totodată, sunt eligibile soluţiile şi sistemele de eficientizare energetică, dar şi echipamentele pentru colectarea, reciclarea şi reutilizarea deşeurilor industriale. Lista completă a investiţiilor eligibile, stabilită prin procedură, permite şi achiziţionarea de mobilier sau de aparatură birotică.
Pentru anul 2023, Programul Comerţ&Servicii dispune de un buget în valoare de 74.500.000 lei, cu un număr estimat de 149 de beneficiari. Ţinând cont de caracterul multianual al schemei de minimis, pentru perioada 2024 – 2027, bugetul estimat este de 289.000.000 lei. AGERPRE