Furnizorii de gaze naturale sunt obligaţi să constituie, până în octombrie, stocuri de cel puţin 30% din cantitatea necesară consumului final, potrivit regulilor stabilite pe 13 aprilie de ANRE.
„Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 a intrat în vigoare la data de 22.03.2022, ANRE a aprobat în regim de urgenţă noile prevederi care vizează în principal următoarele modificări: – în perioada aprilie – octombrie 2022, furnizorii de gaze naturale  / producătorii de energie termică (PET) clienţi direcţi au obligaţia de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentarea clienţilor săi finali/asigurarea consumului propriu şi suportabilităţii preţului de către aceştia; – cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET client direct vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienţilor finali din portofoliu”, a informat ANRE. Astfel, furnizorii de gaze naturale/PET, după caz, îşi îndeplinesc obligaţia privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin: a) înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenţei de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi/sau b) încheierea, până la data de 31 octombrie, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale şi/sau c) încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor, în vederea înmagazinării gazelor naturale.
Prin Ordinul ANRE nr. 68/2022 s-au adus modificări la Codul Reţelei cu privire la tranzacţionarea în cadrul pieţei de echilibrare a cantităţilor de gaze naturale destinate consumului clienţilor casnici (CC) şi ai producătorilor de energie termică, numai pentru gazele naturale utilizate la producerea energiei termice pentru populaţie (PET). Aceste modificări permit utilizatorilor de reţea de gaze naturale să defalce şi să reducă dezechilibrul în cazul consumatorilor CC (clienţi casnici) şi producătorilor de energie termică care au optat pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale (PET) ale căror cantităţi de gaze naturale au fost achiziţionate conform prevederilor OUG nr. 27/2022.