În cadrul ședinței de Guvern de pe 15 iulie 2022, a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi IMM-uri, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente.

Instituirea unor măsuri de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabiile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri

Granturile ce vor fi acordate IMM-urilor au valoarea minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 500.000 euro, cu excepția celor acordate în baza schemei de minimis, unde valoarea maximă este de 200.000 euro.

Investițiile vizează reabilitarea termică, eficiența energetică a clădirilor industriale, precum și producerea de energie verde pentru activitățile care țin de producție și fluxurile tehnologice ale acestora, a precizat acesta.

Este estimat un număr „peste 1800 de beneficiari IMM-uri”, iar bugetul total aprobat este de 500 de milioane de euro, prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Ministrul a declarat că apelul urmează să fie pregătit de către MIPE și „cel mai probabil, în luna septembrie va fi lansat oficial”.

Instituirea unor măsuri pentru producerea energiei din surse regenerabile destinate autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local

În ceea ce privește măsurile destinate autorităților publice locale, acestea „vor putea să acceseze fonduri europene pentru gestionarea costurilor cu serviciile publice din domeniul educației, sănătății, din ceea ce înseamnă inclusiv partea de alimentare cu energie termică a populației, adică pentru ceea ce înseamnă încălzire, pentru ceea ce înseamnă iluminatul public sau transportul public în comun de călători”, a continuat ministrul.

Bugetul este de 500 de milioane de euro și vor exista două categorii de granturi, conform minstrului, respectiv granturile pentru consumul propriu al acestor servicii publice, cuprinse între 500.000 de euro și 5 milioane de euro, respectiv „proiecte care permit inclusiv partea de comercializare a energiei verzi obținute din implementarea acestor proiecte, pentru care valoarea granturilor este între 5 milioane de euro și 15 milioane de euro”.