Două proiecte de investiţii privind construcţia de conducte de transport a gazelor naturale au fost aprobate pe 20 aprilie în şedinţa de Guvern, la propunerea Ministerului Energiei.
Potrivit unui comunicat de presă al ministerului de resort, este vorba despre conducta de transport gaze naturale pe direcţia localităţilor Timişoara – Deta – Denta – Moraviţa, din judeţul Timiş, prin care se va acoperi necesarul de gaze naturale pentru consumul casnic şi industrial al unui număr de cel puţin 11 unităţi administrative teritoriale. Totodată, se preconizează atât dezvoltarea socio-economică a zonelor menţionate cât şi protejarea mediului şi fondului forestier prin diminuarea consumului de lemn şi reducerea utilizării unor surse de energie intens poluantă.
„Realizarea proiectului aduce următoarele beneficii: posibilitatea alimentării cu gaze naturale a zonei traversată de conductă; diversificarea surselor de energie pentru localităţile din judeţul Timiş; reducerea emisiilor şi susţinerea producerii de energie din surse regenerabile, prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi lemne, păcură, etc. la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale; premisele reducerii defrişărilor în zonele ariilor naturale protejate, şi nu numai; creşterea potenţialul turistic şi de agrement al zonei; creşterea investiţiilor private în domeniul turismului realizate în noi capacităţi de cazare şi în modernizarea celor existente, generând creşterea capacităţii de cazare şi a numărului de turişti; creşterea investiţiilor în industrie”, se arată în comunicatul citat.
De asemenea, prin Hotărârea pentru completarea HG nr. 9/2019 se completează lista terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conducta Ţărmul Mării Negre-Podişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră”, cu terenurile agricole situate în extravilan pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Ghimpaţi şi Clejani, din judeţul Giurgiu.
Acest proiect de interes comun în domeniul gazelor naturale are ca obiective diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor din România, reducerea gradului de dependenţă de importul de gaze din Rusia, transportul spre pieţele Central Europene a gazelor naturale din Marea Neagră, dezvoltarea unei capacităţi de transport ce va permite în viitor interconectarea cu conductele ce vor avea ca surse potenţiale de alimentare gazele lichefiate de la ţărmul Mării Negre (Proiectul AGRI), sau gazele de şist.
Ministerul Energiei precizează că pentru realizarea proiectului a fost emisă Autorizaţia de Construire nr. 5/17.05.2018 care vizează construcţia unei conducte de transport gaze de la ţărmul Mării Negre, de unde va prelua gazele naturale extrase din platforma continentală şi Staţia de Comprimare Gaze Podişor. AGERPRES