Furnizorii de energie solicită sprijinul premierului Nicolae Ciucă pentru deblocarea urgentă a procesului de decontare şi plată a sumelor datorate furnizorilor.

Potrivit unui comunicat al Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale este suportată de către furnizori de peste jumătate de an.

„Asociaţia Furnizorilor de Energie din România – AFEER se adresează Guvernului României, domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, cu rugămintea expresă de a sprijini deblocarea urgentă a procesului de decontare şi plată a sumelor aferente plafonării preţurilor la energie datorate furnizorilor de energie. Într-o scrisoare transmisă domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, ministrului Energiei, domnul Virgil Popescu, şi preşedintelui ANRE, domnul Dumitru Chiriţă, membrii Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România – AFEER îşi exprimă îngrijorarea profundă privind viitorul furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale, într-un demers ce se constituie într-un apel de maximă urgenţă, susţinut de membrii asociaţiei, care reclamă mari probleme de ordin financiar”, se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, după şapte luni de la intrarea în vigoare a prevederilor privind compensarea, exceptarea şi plafonarea preţurilor la energie (electrică şi gaze naturale), „unele dintre instituţiile statului român continuă să nu respecte legislaţia, ceea ce afectează extrem de grav activitatea furnizorilor, cu efecte negative pe întreg lanţul energetic, de la producător la consumator”.

În contextul creşterilor explozive ale preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, AFEER a considerat, încă de la începutul crizei energetice, că măsuri pentru sprijinirea consumatorilor atât casnici, cât şi noncasnici sunt absolut necesare.

Totodată, asociaţia a atenţionat că legislaţia prin care se introduc aceste măsuri trebuie să fie clară, cu termene, responsabilităţi şi penalităţi bine definite pentru toate părţile implicate astfel încât să poată fi aplicată fără a induce pierderi furnizorilor şi fără a afecta companiile din energie.

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, statul român a aprobat o legislaţie prin care, într-o primă fază, exceptarea, compensarea şi plafonarea preţurilor sunt suportate de către furnizori, pentru ca, în etapa a doua, prin decontarea acestor cheltuieli către furnizori, efortul financiar să fie preluat la buget.

Astfel, furnizorii cumpără din piaţă energie electrică şi gaze naturale la preţurile pieţei şi emit facturile către consumatori la preţurile din contracte, dar încasează de la aceştia doar sumele care rezultă după aplicarea compensărilor şi plafonărilor.

„Facturile conţin, pe lângă preţul efectiv al energiei, şi costurile de transport, de distribuţie, sumele aferente programelor de promovare a energiei regenerabile şi a cogenărării de înaltă eficienţă (certificatele verzi şi bonusul de cogenerare), precum şi accize şi TVA către bugetul de stat. Preţul final al energiei electrice este limitat în prezent, prin legislaţia în vigoare, la valori între 0,68 lei/kWh şi 1 leu/kWh, iar la gaze naturale – între 0,31 lei kWh şi 0,37 lei/kWh”, se precizează în comunicat.

Astfel, deşi furnizorii încasează doar aceste preţuri minimale, sunt nevoiţi să plătească sumele întregi către producătorii de energie (energia electrică şi gazele naturale, inclusiv certificatele verzi şi bonusul de cogenerare), tarifele de transport şi distribuţie, precum şi taxele către stat (accize şi TVA).

Cadrul de reglementare referitor la măsurile de sprijin al consumatorilor a prevăzut la început (noiembrie 2021 – ianuarie 2022) aplicarea plafonării numai pentru consumatorii casnici, ulterior aceasta fiind aplicată şi în cazul consumatorilor noncasnici, fapt ce face ca cea mai importantă componentă a schemei de ajutor introdusă prin legislaţie să o reprezinte plafonarea preţurilor.

„Chiar dacă au făcut faţă cu greu acestei presiuni suplimentare, prin eforturi financiare proprii sau susţinute fie de către acţionari, fie prin împrumuturi bancare, furnizorii şi-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau prin aplicarea legislaţiei. Din păcate, unele instituţii ale statului nu-şi îndeplinesc responsabilităţile ce le revin în conformitate cu legislaţia incidentă„, se mai spune în comunicat.

Conform sursei citate, procesul de decontare aferent compensării facturilor de energie ale consumatorilor casnici, desfăşurat prin Ministerul Muncii şi ANPIS, este complet funcţional, decontările fiind realizate la termenele prevăzute în legislaţie. Dar sumele aferente compensării reprezintă doar o mică parte din schema de ajutor introdusă prin OUG 118/2021.

Reprezentanţii AFEER susţin că, din păcate, după şapte luni de la intrarea în vigoare a primei legislaţii în această privinţă, procesul de realizare a decontării sumelor aferente plafonării încă nu funcţionează.

„Sumele necesare acoperirii diferenţelor rezultate din aplicarea plafonărilor sunt foarte mari, până acum fiind suportate integral din fondurile proprii ale furnizorilor sau acţionarilor acestora şi din credite bancare angajate de către aceştia. Amânarea plăţii acestor sume către furnizori va avea un impact semnificativ asupra întregului sistem energetic, cu consecinţe majore în întreaga piaţă de energie electrică şi gaze naturale, din cauza imposibilităţii furnizorilor de a realiza plăţile în amonte, respectiv către producători şi către operatorii de transport şi distribuţie, dar şi către bugetul de stat. Având în vedere că băncile, prin depăşirea expunerilor, sunt din ce în ce mai reticente în a împrumuta furnizorii, ne aşteptăm ca în viitorul apropiat o serie de furnizori să îşi înceteze activitatea”, a declarat Laurenţiu Urluescu, preşedintele AFEER.

Totodată, reprezentanţii organizaţiei atrag atenţia că dispariţia oricărui furnizor ar putea provoca un risc la fel de mare şi pentru ceilalţi participanţi la piaţă, prin întreruperea plăţilor pe lanţul comercial.

Clienţii furnizorului care îşi încetează activitatea ar trebui preluaţi în portofoliul furnizorului de ultimă instanţă de la acel moment, ceea ce implică atât preţuri posibil mai mari pentru clienţii respectivi, cât şi o presiune suplimentară pentru furnizorul de ultimă instanţă.

„În situaţia încetării activităţii mai multor furnizori într-un interval scurt de timp, putem asista la un efect de domino, în care nici furnizorii de ultimă instanţă, în succesiunea lor conform listei definite lunar de ANRE, să nu poată acoperi întregul necesar de consum al noilor clienţi, fie din indisponibilitatea cantităţilor pentru achiziţie (lichiditate scăzută), fie din raţiuni financiare. Astfel, expunerea mare a băncilor în domeniul energiei duce la dificultăţi majore în finanţarea noilor investiţii, numărul potenţialilor semnatari de Investment PPA scăzând considerabil”, subliniază comunicatul.

În aceste condiţii, AFEER propune mai multe măsuri, a căror implementare urgentă ar reduce presiunea la care este expusă piaţa de energie. Una dintre acestea este compensarea datoriilor statului către furnizori cu obligaţiile de plată ale furnizorilor către buget.

De asemenea, asociaţia propune neaplicarea penalităţilor pentru sumele plătite către bugetul de stat cu întârziere de către furnizori, acestea urmând a fi calculate de la data încasării sumelor decontate de Ministerul Energiei şi garantarea de către stat a creditelor furnizorilor de energie până în momentul decontării complete a sumelor datorate.

O altă măsură propusă este modificarea procedurii de decontare, în sensul că, în cazul unor neconcordanţe între sumele transmise de furnizor şi cele constatate de autorităţi, să se deconteze sumele asupra cărora nu există obiecţiuni, urmând ca acelea ce necesită verificări suplimentare să facă obiectul reconcilierii ulterioare.

„Având în vedere această situaţie extrem de gravă în care se află furnizorii şi întregul sistem energetic, solicităm prim-ministrului Nicolae Ciucă, ministrului Energiei Virgil Popescu, preşedintelui ANRE Dumitru Chiriţă, deblocarea urgentă a procesului de decontare şi plată a sumelor datorate”, afirmă Laurenţiu Urluescu.

De asemenea, AFEER a informat, solicitând sprijin pentru rezolvarea acestei situaţii, pe preşedintele României şi pe liderii partidelor din coaliţia de guvernare, pentru a conştientiza – cu toţii – impactul pe care nerealizarea decontării plafonărilor îl poate avea asupra întregii activităţi de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi gazelor naturale, precum şi asupra consumatorilor.

Asociaţia Furnizorilor de Energie din România – AFEER, înfiinţată în anul 2006, cuprinde, în prezent, un număr de 37 de membri, furnizori şi traderi licenţiaţi şi activi pe piaţa de energie electrică şi/sau de gaze naturale, care asigură furnizarea energiei atât către consumatori persoane fizice, cât şi către IMM-uri şi consumatori din toate categoriile de agenţi economici care activează în România, cu o cotă de piaţă de circa 90% din consumul final de electricitate şi 65% din consumul final de gaze naturale. AGERPRES