România are 2,5 miliarde de euro pentru ca românii care lucrau în minerit sau rafinărie să aibă un loc de muncă şi după ce acestea se închid, susţine ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.
Potrivit unui comunicat al ministerului de resort,  toate apelurile din Programul Tranziţie Justă (PJT), a cărui arie eligibilă acoperă şase judeţe din România (Gorj, Hunedoara, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş), care beneficiază de un buget de 2,53 miliarde de euro, vor fi deschise în 2023. Primele apeluri de proiecte din cele 87 finanţate prin PTJ vor fi lansate în al doilea trimestru al anului 2023 şi vizează investiţii pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă, prin acordarea de granturi.
„Problema cu care se vor confrunta aceste judeţe este pierderea de locuri de muncă în urma închiderii sau transformării unor activităţi dominante în economia locală. Efectele adverse ale tranziţiei afectează în mai mare măsură categoriile vulnerabile, accentuând inegalităţile sociale şi sărăcia extremă. Vă dau exemplu Hunedoara şi Valea Jiului. Populaţia zonei este puternic afectată de declinul industriei miniere şi expusă riscurilor din cauza unei dezvoltări economice scăzute ce nu permite atragerea de investitori. Mai mult, determină lipsa unei evoluţii pozitive pe toate palierele importante care contribuie la calitatea vieţii, în special educaţie, servicii medicale şi asistenţă socială. Tocmai de aceea, investiţiile finanţate prin program urmăresc diversificarea economică din punct de vedere al mediului, în special a sectorului antreprenorial productiv mic şi mijlociu, pentru creşterea competitivităţii şi capacităţii economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, sigure şi cu un nivel de salarizare atractiv. Finanţarea acordată prin PTJ reprezintă un nou start spre dezvoltare economică şi modernizare, mai ales în condiţiile în care investiţiile vor fi completate prin alte programe operaţionale aferente perioadei 2021 – 2027 şi prin PNRR”, a declarat ministrul Marcel Boloş.
Programul Tranziţie Justă are ca obiectiv principal sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, prin generarea de locuri de muncă durabile şi sigure.
PTJ include şapte priorităţi de investiţii, corespunzătoare celor 6 judeţe incluse în program, la care se adaugă componenta de asistenţă tehnică (114 milioane euro). Prima prioritate este atenuarea impactului socio-economic al tranziţiei la neutralitatea climatică în judeţul Gorj, cu alocare de 537,2 milioane euro, judeţul Hunedoara beneficiază de o alocare de 525,7 milioane euro, judeţul Dolj de 412 milioane euro, judeţul Galaţi – 387,5 milioane euro, judeţul Prahova – 277 milioane euro şi judeţul Mureş – 277 milioane euro.
Prin Programul Tranziţie Justă sunt prevăzute investiţii pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, a microîntreprinderilor, sprijin pentru întreprinderile de tip spin-off şi spin-out şi a start-up-urilor, sprijin pentru infrastructura de afaceri, măsuri de creştere a capacităţii AJOFM-urilor din cele şase judeţe eligibile, energie regenerabilă pentru gospodării, investiţii în dezvoltarea de capacităţi de mici dimensiuni de producţie, transport şi stocare de energie RES pentru consum propriu, transport public, investiţii în remedierea sau decontaminarea şi reconversia siturilor contaminate sau a unor imobile industriale dezafectate, investiţii în unităţi mari de producţie in domenii selectate precum şi măsuri de asistenţă tehnică.
Vor putea depune cereri de finanţare: întreprinderi noi şi existente, inclusiv întreprinderi sociale; autorităţi din domeniul ocupării forţei de muncă, furnizori publici şi privaţi de formare profesională; organizaţii neguvernamentale; autorităţi locale; gospodării afectate de sărăcie energetică. AGERPRES