Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a discutat pe 11 februarie cu reprezentanţii companiei OMV Petrom, conduşi de către Christina Verchere, Director General Executiv, despre sustenabilitatea politicilor fiscal-bugetare şi despre consolidarea parteneriatului cu mediul de afaceri.
Printre temele abordate au fost asigurarea independenţei energetice a României, tranziţia către implementarea unei infrastructuri dedicate energiei verzi şi modificările legislative necesare. De asemenea, s-a discutat şi despre direcţiile de acţiune cu privire la necesitatea modificării şi adoptării legii off-shore, necesară pentru demararea unor proiecte cu impact semnificativ în economie.
„Împreună, stat şi privat, suntem factori determinanţi ai progresului societăţii. Infrastructurile energetică şi economică sunt la fel de importante pentru viitor, iar succesul în îndeplinirea obiectivelor pe care ni le propunem depinde de gradul de colaborare dintre noi. Noi vom asigura atât sprijinul legal şi financiar disponibil, cât şi libertatea necesară dezvoltării iniţiativelor pozitive pe teritoriul României!”, a subliniat Adrian Câciu, ministrul Finanţelor.
Întâlnirea face parte din iniţiativa Ministerului Finanţelor de a integra viziunea reprezentanţilor mediului de afaceri românesc în procesul de proiectare a politicilor publice, cu impact direct în economie, pentru asigurarea sustenabilităţii politicilor financiar-fiscale şi consolidarea parteneriatului dintre mediul antreprenorial şi guvern.