Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a solicitat Comisiei Europene să fie demarate discuţii aprofundate cu Statele Membre pe marginea cauzelor care au stat la baza creşterii preţurilor la energie şi să fie identificate soluţii corespunzătoare la nivel european.

„Am participat la reuniunea informală a Consiliului Energie, găzduit de Preşedinţia Slovenă a Consiliului UE. Unul dintre aspectele importante pe care l-am evidenţiat, alături de majoritatea colegilor miniştri din Statele Membre UE, se referă la preţurile ridicate la energie şi la costul certificatelor de CO2. Acest aspect reprezintă o preocupare majoră pentru România, în special în ceea ce priveşte impactul asupra consumatorilor finali şi gospodăriilor vulnerabile. Preţul certificatelor de CO2 afectează puternic, cel puţin pe termen scurt, preţurile la electricitate. Am solicitat Comisiei Europene să fie demarate discuţii aprofundate cu Statele Membre pe marginea cauzelor care au stat la baza creşterii preţurilor la energie (electricitate şi gaze naturale) şi să fie identificate soluţii corespunzătoare la nivel european. Alături de ceilalţi miniştri, am susţinut importanţa menţinerii acestei problematici în atenţie la nivel european în perioada imediat următoare”, a scris Popescu, pe Facebook.

El a precizat că agenda discuţiilor a vizat şi un schimb de opinii preliminare pe marginea propunerilor legislative ale Comisiei Europene pentru sectorul energetic (eficienţă energetică şi surse regenerabile) ca parte din pachetul Fit for 55, aflat în negociere la nivel european în perspectiva atingerii neutralităţii climatice a UE până în 2050.

„Din perspectiva României, am punctat următoarele aspecte de interes: atingerea neutralităţii climatice până în 2050 la nivelul UE reprezintă o oportunitate pentru a realiza schimbări semnificative la nivelul economiei, industriei şi societăţii, în ansamblu. Este necesară o schimbare şi trebuie să luam măsuri în direcţia corectă. Sistemul energetic va reprezenta coloana vertebrală a angajamentului european faţă de neutralitatea climatică. În contextul demarării negocierilor la nivel european pe marginea propunerilor legislative de promovare a măsurilor de eficienţă energetică şi surselor regenerabile, am susţinut importanţa ca impactul întregului pachet Fit for 555 să fie acceptabil din punct de vedere social şi economic. Provocarea din centrul tranziţiei verzi a UE este modul în care vom putea transpune aceste beneficii în societăţile noastre într-un mod corect şi echilibrat”, a subliniat ministrul Energiei.

Un al treilea aspect evidenţiat de oficialul român la reuniunea informală a Consiliului Energie a vizat securitatea aprovizionării cu energie, ceea ce din punctul de vedere al României reprezintă utilizarea unui mix echilibrat de tehnologii şi surse energetice cu emisii scăzute de carbon, inclusiv, energia nucleară, care reprezintă o componentă esenţială în efortul României de atingere a obiectivelor europene în domeniul schimbărilor climatice.AGERPRES