OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei, anunță începerea lucrărilor de revizie generală a rafinăriei Petrobrazi. Revizia se va derula pe parcursul a șase săptămâni, perioadă în care activitatea rafinăriei va fi oprită. Compania a alocat pentru această revizie aproximativ 400 de milioane de lei.

„O revizie generală reprezintă un eveniment de importanță majoră în activitatea rafinăriei și necesită un proces complex de planificare și de management al riscului. Revizia va totaliza peste 2 milioane de ore de operațiuni; sunt planificate peste 20 de proiecte de modernizare și zeci de mii de verificări și inspecții tehnice la echipamente și instalații. Pregătirea acestei revizii a durat doi ani și este obligatorie pentru a asigura o bună funcționare a rafinăriei în condiții de siguranță. Această planificare a avut în vedere și asigurarea stocurilor de carburanți necesare pentru continuitatea în aprovizionarea pieței din România și regiune.”

Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Rafinare și Marketing

În cadrul reviziei vor fi implicate 25 de firme contractoare principale, peste 80% dintre acestea fiind firme românești. Revizia se va desfășura cu ajutorul a aproximativ 6.000 de oameni și va include expertize tehnice la peste 600 de echipamente, verificări a peste 1.400 de supape de siguranță, probe de presiune la aproximativ 6.000 de conducte, precum și verificări ale echipamentelor electrice și de automatizare.

În paralel cu revizia, se vor desfășura lucrări de modernizare la mai multe instalații din cadrul rafinăriei, precum proiectul de înlocuire a camerelor de cocsare. Ultima revizie generală a avut loc în 2018, iar următoarea revizie generală este luată în calcul pentru 2028.

OMV Petrom a investit, în perioada 2004 – 2022, aproximativ 2 miliarde de euro în rafinăria Petrobrazi, o treime din această sumă fiind destinată reducerii impactului de mediu.