OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei, a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2021. Raportul prezintă performanța non-financiară a companiei, în direcțiile strategice de sustenabilitate: transformarea către un viitor cu emisii reduse de carbon; derularea de operațiuni în mod responsabil; grija față de oameni și comunități; valorificarea inovației și a digitalizării.

Christina Verchere, CEO OMV Petrom, a declarat: „2021 a fost un an în care pandemia de COVID-19 a continuat să perturbe vieți, societăți și industrii. Preocupările legate de securitatea aprovizionării cu energie au devenit, de asemenea, mai reale ca niciodată, evidențiind încă o dată necesitatea unui sector puternic și diversificat. Pentru noi, la OMV Petrom, anul trecut a fost unul important, odată cu lansarea Strategiei noastre pentru 2030. Pornim pe o cale ambițioasă de transformare pentru un viitor cu emisii mai reduse de carbon, cu sustenabilitatea integrată pe deplin în planurile noastre de afaceri.”

În cursul anului trecut, într-un clasament realizat de Sustainalytics, o agenție independentă de cercetare, rating și analiză în domeniul mediului, social și al guvernanței corporative (ESG), OMV Petrom s-a clasat în top 3% producători din industria de petrol și gaze din lume în evaluările de risc ESG, confirmând, astfel, standardele interne și performanța non-financiară a companiei.

Raportul prezintă, de asemenea, progresul companiei în conformitate cu recomandările emise de Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice (TCFD).

Tranziția pentru un viitor cu emisii mai reduse de carbon

OMV Petrom recunoaște schimbările climatice drept una dintre cele mai importante provocări globale. Sustenabilitatea este parte integrantă a Strategiei 2030 a OMV Petrom. Aceasta urmărește transformarea companiei pentru a contribui la obiectivele de decarbonizare, asigurând, în același timp, aprovizionarea neîntreruptă cu energie. Pentru implementarea strategiei, compania va investi aproximativ 11 miliarde de euro până în 2030, din care 3.7 miliarde de euro vor fi investiți în energie cu emisii scăzute și zero de carbon.

Strategia 2030 trasează și calea către neutralitatea din punctul de vedere al emisiilor de carbon din operațiuni până în 2050. Compania vizează reducerea cu 30% a emisiilor de carbon din operațiunile proprii până în 2030, față de 2019. Prin investițiile susținute din ultimii ani, intensitatea emisiilor de carbon din operațiunilor companiei a scăzut cu 11% în 2021 față de 2019.

Oameni și comunități

Diversitatea, incluziunea și accesul la programe de dezvoltare sunt esențiale pentru a susține capacitatea companiei de a inova. Prezența femeilor în funcțiile de conducere din cadrul OMV Petrom a ajuns la aproximativ 31%, ceea ce arată angajamentul companiei pentru diversitate.

În același timp, angajații OMV Petrom au participat la peste 110.000 de ore de pregătire pentru a-și dezvolta abilitățile și cunoștințele.

Compania a sprijinit cu 11 milioane de euro inițiative sociale în toate comunitățile în care este prezentă, intensificând efortul de a îmbunătăți accesul la servicii de asistență medicală, educație și protecția mediului. În ceea ce privește impactul economic pe plan local, cheltuielile OMV Petrom cu furnizorii naționali au fost de 90% din total.

Inovare și digitalizare

Digitalizarea joacă un rol semnificativ în întregul lanț valoric al OMV Petrom pentru simplificarea proceselor de muncă, procesarea datelor și îmbunătățirea experienței clienților.

Compania depune eforturi constante pentru reducerea consumului de hârtie și a implementat un sistem electronic de arhivare la nivel de companie, integrat cu semnătura electronică. În acest fel, OMV Petrom a redus în 2021 cu peste 37% numărul documentelor printate.

Raportul și informațiile despre inițiativele de sustenabilitate ale OMV Petrom sunt disponibile la https://www.omvpetrom.com/ro/sustenabilitate/rapoarte-de-sustenabilitate sau puteți consulta aici Varianta interactivă a Raportului de Sustenabilitate.

Informații actualizate

Aducem la cunoștință că valorile indicatorului Intensitatea GES în segmentul Upstream pentru perioada 2018-2020 au fost modificate, conform Raportului de Sustenabilitate pentru 2021. Actualizarea modifică de asemenea variațiile anuale ale indicatorului publicate în Rapoartele Anuale corespunzătoare și nu are impact financiar.

Suplimentar, cu privire la rezervele dovedite de țiței și condensat ale OMV Petrom la 31 decembrie 2021 în România, precizăm faptul că acestea totalizau 258,8 mil. barili, așa cum au fost raportate în Raportul Anual 2021 la pagina 33 și incluse în rezervele totale dovedite de țiței și gaze prezentate în Raportul de Sustenabilitate 2021 la pagina 97. Echivalentul in milioane tone al rezervelor dovedite de țiței și condensat este de 36,0 mil. tone, nu 258,8 mil. tone, așa cum a fost publicat în Raportul Anual 2021.