Grupul OMV Petrom a raportat în primele nouă luni un profit net de 1,68 miliarde de lei, cu 103% mai mare faţă de cel consemnat în perioada similară a anului trecut, şi venituri din vânzări de 17,05 miliarde de lei, în creştere cu 13%, în condiţiile în care cererea pentru produse energetice a fost, în general, peste nivelurile pre-COVID, în România, potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucureşti.
Rezultatul din exploatare CCA s-a situat la 2,8 miliarde de lei, cu 56% mai mare decât în perioada ianuarie – septembrie 2020, dar sub nivelul de dinainte de criză.
De asemenea, valoarea investiţiilor este în scădere, cu 23%, ajungând la 1,8 miliarde lei. În schimb, contribuţia la bugetul de stat s-a situat la 9 luni la 8,7 miliarde lei, cu 20% mai mare faţă de anul trecut.
Creşterea netă a activelor circulante (inclusiv activele deţinute pentru vânzare) a fost generată în cea mai mare parte de numerarul şi echivalenţele de numerar mai mari, de creanţe comerciale mai mari ca urmare a creşterii vânzărilor în Downstream Oil, de o valoare a stocurilor mai mare, consecinţă a creşterii costului unitar în linie cu cotaţiile, şi de active financiare în creştere, în principal în legătură cu instrumentele derivate, parţial contrabalansate de active deţinute pentru vânzare mai mici, ca urmare a vânzării filialelor din Kazahstan in mai 2021.
Comparativ cu 31 decembrie 2020, activele imobilizate au scăzut la 30 septembrie 2021 cu 1,16 miliarde lei, până la valoarea de 33,35 miliarde lei, în principal din cauza scăderii imobilizărilor corporale, întrucât amortizarea, ajustările nete de depreciere şi scăderea activului de dezafectare în urma revizuirii au depăşit intrările din timpul perioadei.
Capitalurile proprii au coborât uşor, la 33,03 miliarde lei la 30 septembrie 2021, comparativ cu 33,07 miliarde lei la 31 decembrie 2020, întrucât dividendele distribuite pentru anul financiar 2020 au depăşit profitul net generat în perioada curentă. Indicatorul total capitaluri proprii la total active al Grupului a fost de 68% la 30 septembrie 2021 (69% la 31 decembrie 2020).
La 30 septembrie 2021, datoriile totale au crescut cu 1,24 miliarde lei comparativ cu 31 decembrie 2020. Creşterea datoriilor pe termen scurt (inclusiv datoriile asociate activelor deţinute pentru vânzare) a fost generată în mare parte de datorii financiare mai mari în principal în legătură cu instrumentele derivate şi de provizioane mai mari. Această creştere a fost parţial contrabalansată de scăderea datoriilor pe termen lung în principal ca urmare a revizuirii provizioanelor privind obligaţiile cu dezafectarea şi restaurarea.
Pe segmentul Upstream, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 1,2 miliarde de lei în perioada ianuarie – septembrie 2021, în principal datorită preţurilor mai mari la ţiţei. Producţia a scăzut cu 10%, în principal din cauza vânzării activelor de producţie din Kazahstan în T2/21, a declinului natural accentuat din principalele zăcăminte, precum şi a activităţilor operaţionale de mentenanţă.
Costul de producţie a crescut cu 19% la 12,7 dolari/bep, reflectând în principal scăderea producţiei disponibile pentru vânzare.
Pe segmentul Downstream Oil, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale s-a situat la 1,5 miliarde lei, cu 26% mai mare, reflectând marjele de rafinare foarte bune şi redresarea cererii. Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom a fost de 4,78 dolari/bbl, în creştere de la 3,19 dolari/bbl, susţinut de diferenţialele mai mari pentru produse, atât pentru benzină, cât şi pentru distilatele medii.
Rata de utilizare a rafinăriei în primele 9 luni ale anului în curs a fost de 95%, comparativ cu 90% la 1-9/20, semnificativ peste media europeană, iar volumele vânzărilor cu amănuntul, la nivel de Grup, mai mari cu 14%, au reflectat cererea solidă de carburanţi în piaţă.
Pe Downstream Gas, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost în primele trei trimestre de 337 milioane de lei, cu 31% mai mic comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, afectat fiind semnificativ de rezultatul contractelor forward de energie electrică într-un mediu cu preţuri în creştere. Volumele de vânzări gaze naturale au fost cu 16% mai mici din cauza volumelor mai mici de achiziţii.
Producţia netă de electricitate, 3,24 TWh, în creştere cu 9%, a asigurat 7% din producţia de electricitate a României şi a contribuit la securitatea aprovizionării prin echilibrarea pieţei şi prin serviciile auxiliare.
Din data de 20 septembrie, OMV Petrom a fost inclus în indicii FTSE Russel.AGERPRES