Grupul OMV Petrom este de aşteptat ca, în baza rezultatelor financiare preliminare aferente anului trecut, să nu intre în scopul contribuţiei de solidaritate pentru anul fiscal 2022, având mai puţin de 75% din cifra de afaceri în sectoarele definite, conform raportului transmis pe 2 februarie Bursei de Valori Bucureşti.
Reprezentanţii companiei reamintesc că, în contextul crizei energetice din Europa, sunt implementate măsuri suplimentare de reglementare, cum ar fi scheme de compensare, preţuri plafonate pentru gaze naturale şi electricitate şi supraimpozitarea sau contribuţia de solidaritate a UE.
„Regulamentul UE 2022/1854 a introdus o contribuţie de solidaritate, care a fost transpusă în legislaţia locală a statelor membre până la sfârşitul anului 2022, şi este aplicabilă pentru 2022 şi/sau 2023. Reprezintă o contribuţie care se aplică profiturilor suplimentare ale societăţilor care operează în sectoarele petrolului, gazelor naturale, mineritului şi rafinării şi se calculează pe baza profiturilor fiscale obţinute de aceste societăţi, determinate în conformitate cu normele fiscale naţionale, care depăşesc cu mai mult de 20% media profiturilor fiscale obţinute în perioada 2018 – 2021”, precizează aceştia.
România a transpus acest regulament prin OUG 186/2022, aprobată şi publicată în decembrie 2022. Aceasta ordonanţă urmează să fie supusă procesului de aprobare în Parlament, ca atare poate fi obiectul unor modificări.
„În baza rezultatelor financiare preliminare aferente anului 2022 ale OMV Petrom şi a prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă, se aşteaptă ca OMV Petrom să nu intre în scopul acestei contribuţii de solidaritate pentru anul fiscal 2022, având mai puţin de 75% din cifra de afaceri în sectoarele definite: extracţia ţiţeiului, extracţia gazelor naturale, extracţia huilei şi fabricarea produselor obţinute din rafinarea petrolului. În 2022, OMV Petrom a contribuit deja prin plata redevenţelor, taxelor suplimentare şi a altor contribuţii specifice industriei cu aproximativ 7,3 miliarde lei, pe lângă impozitul pe profit de 2,2 miliarde lei. În total, taxele specifice industriei au crescut de circa 4 ori comparativ cu 2021”, se menţionează în raport.
Potrivit sursei citate, sfera de activitate a OMV Petrom, atât cea existentă, cât şi cea planificată, precum şi pieţele pe care operează, expun Grupul la riscuri semnificative, cum ar fi riscul de preţ al mărfurilor tranzacţionabile, riscul valutar, riscul operaţional şi de strategie.
„Conform celui mai recent exerciţiu de evaluare a riscurilor desfăşurat de către Grupul OMV Petrom în noiembrie 2022, principalele incertitudini care pot influenţa rezultatele Grupului rămân cele legate de riscul de preţ al mărfurilor tranzacţionabile, riscurile operaţionale, precum şi riscul politic şi de reglementare. Prin natura activităţii de extracţie, procesare, transport şi vânzare de hidrocarburi, OMV Petrom este expusă în mod inerent riscurilor de siguranţă şi de mediu”, se mai arată în raport.
În privinţa riscului de reglementare, societatea se află în dialog cu autorităţile române pe subiecte relevante pentru  industrie. „În ultimii ani, am observat o serie de iniţiative fiscale şi de reglementare puse în discuţie şi/sau implementate. Acest lucru sporeşte volatilitatea legislativă şi influenţează întregul mediu de afaceri”, atrag atenţia reprezentaţii companiei.
În ceea ce priveşte conflictul din Ucraina, OMV Petrom continuă să monitorizeze îndeaproape situaţia şi orice sancţiuni şi contrasancţiuni suplimentare care decurg din acesta, analizând în mod regulat impactul potenţial asupra sferei sale de activitate.
„Întreruperile continue şi/sau intensificate în fluxurile de mărfuri ruseşti dinspre Rusia către Europa ar putea determina creşteri suplimentare ale preţurilor energiei în Europa. Sancţiunile împotriva Rusiei şi contrasancţiunile emise de Rusia ar putea duce la perturbări în lanţurile globale de aprovizionare şi la penurie, de exemplu, de produse energetice, materii prime, produse agricole şi metale, conducând, în consecinţă, la creşteri şi mai mari ale costurilor operaţionale. OMV Petrom continuă să monitorizeze îndeaproape evoluţiile şi să evalueze în mod regulat impactul posibil asupra fluxului de trezorerie şi a lichidităţii Grupului. OMV Petrom răspunde situaţiei cu măsuri ţintite pentru a proteja stabilitatea economică a societăţii, precum şi aprovizionarea în siguranţă cu energie. Contextul geopolitic determinat de conflictul existent în Ucraina nu a avut un impact negativ semnificativ asupra situaţiilor financiare preliminare consolidate simplificate la 31 decembrie 2022. Acest lucru s-a datorat preţurilor excepţional de mari ale mărfurilor şi a fost susţinut de poziţia noastră de capital de-a lungul lanţului valoric”, explică sursa citată.
Referitor la pandemia COVID-19, aceasta subliniază că va continua să aibă un impact major asupra evoluţiei economiei globale. Creşterea numărului de cazuri de COVID-19 în China ca urmare a relaxării politicii Zero – COVID, precum şi în alte ţări, ar putea duce la apariţia unor noi variante ale virusului, combinată cu alte întreruperi în lanţurile de aprovizionare. În combinaţie cu persistenţa inflaţiei ridicate a preţurilor şi a ratelor la dobânzi în creştere, acest lucru ar putea duce la o deteriorare semnificativă a creşterii economice. AGERPRES