OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol din Europa de Sud-Est, demarează procesul de delistare a certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de la bursa din Londra, conform unui raport al companiei publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Delistarea certificatelor globale de depozit fusese aprobată de acţionarii OMV Petrom în aprilie acest an. „GDR-urile au fost admise la tranzacţionare pe Piaţa Principală (n.r. a bursei londoneze) în data de 20 octombrie 2016. La acel moment, listarea la Bursa de Valori din Londra a fost luată în considerare pentru ca societatea să aibă acces la o bază mai mare de investitori şi, de asemenea, din cauza lichidităţii scăzute şi a limitărilor privind accesibilitatea pe Bursa de Valori Bucureşti”, se menţionează în raport.

În document se adaugă: „De atunci, a fost o reducere abruptă la aproximativ 5% din volumul iniţial de GDR-uri emise la data listării, pe care societatea o interpretează ca arătând un interes scăzut al investitorilor pentru GDR-uri, în special începând cu 2019, care se coroborează şi cu o creştere a interesului investitorilor în Bursa de Valori Bucureşti”.

Potrivit raportului, faţă de 2018, valoarea tranzacţionată a GDR-urilor a scăzut în 2022 cu 97%, până la 0,3 milioane de dolari sau 1.250 dolari/zi în medie. La data de 31 iulie 2023, volumul GDR-urilor în circulaţie reprezenta doar 0,03% din capitalul social al societăţii, cu o capitalizare a GDR-urilor de doar 2,3 milioane de dolari. Evoluţia Bursei de Valori Bucureşti de-a lungul anilor, includerea societăţii în indicii Pieţe Emergente FTSE Russell şi serviciile de market making ale emitentului contractate de societate începând din septembrie 2021 au făcut ca acţiunile tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti să fie mai atractive, din punct de vedere al lichidităţii, faţă de GDR-urile tranzacţionate la Bursa de Valori din Londra.

„Având în vedere această situaţie de fapt, cât şi costurile continue administrative şi de conformitate cu reglementările pe care le are societatea ca urmare a listării sale la Londra, societatea nu identifică un beneficiu relevant în menţinerea unei astfel de listări”, se menţionează în raport.

În aceste condiţii, a fost depusă o cerere către Autoritatea de Conduită Financiară pentru delistarea GDR-urilor de pe Lista Oficială a Autorităţii de Conduită Financiară şi la Bursa de Valori din Londra pentru încetarea tranzacţionării GDR-urilor, ambele cu efect din 26 octombrie 2023. „Ultima zi de tranzacţionare a GDR-urilor la Bursa de Valori din Londra se anticipează să fie 25 octombrie 2023. Încetarea listării şi a tranzacţionării GDR-urilor la Bursa de Valori din Londra se anticipează să intre în vigoare la sau în jurul orei 8:00 a.m. pe 26 octombrie 2023”, potrivit raportului OMV Petrom.