OMV Petrom a sprijinit cu aproximativ 1.000.000 de lei Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești (UPG). Fondurile au fost destinate pentru proiecte de digitalizare, pentru modernizarea aulei universității și pentru renovarea și dotarea mai multor laboratoare din cadrul Facultății de Tehnologie a Petrolului și Petrochimie și a Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică.

„Ne gândim la generația viitorilor profesioniști și vrem să creăm cât mai multe sinergii între sistemul educațional și industrie. Un mediu de învățământ care beneficiază de cele mai bune standarde reprezintă o garanție în plus pentru studenți, pentru a se adapta cât mai rapid la cerințele de pe piața forței de muncă”, a declarat Adrian Nicolaescu, director administrativ al rafinăriei Petrobrazi.

Cu ajutorul OMV Petrom, UPG a fost dotată cu 5 ecrane digitale de tip Info Touch care facilitează comunicarea dintre studenți și profesori. Aula universitară a UPG a fost dotată cu un video-proiector cu laser de ultimă generație, Laboratorul de Tehnologii Aditive a fost dotat cu o imprimantă 3D de înaltă precizie și cu un cuptor necesar procesului de realizare de prototipuri și piese 3D, laboratorul de Sudură a fost dotat cu un simulator educațional virtual, iar mai multe laboratoare din cadrul Facultății de Tehnologie a Petrolului și Petrochimie sunt în curs de reabilitare.

„Parteneriatul durabil dintre Petrom și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești reprezintă un garant al integrării în principiile impuse de noua eră a digitalizării, eră prin care inovațiile în tehnologie sunt aduse către student, polul central al unui astfel de parteneriat”, a afirmat Alin Diniță, Decan al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică din cadrul UPG.

OMV Petrom este un susținător consecvent al educației profesionale și tehnice din România, iar sponsorizarea UPG face parte din tradiția companiei de a susține proiecte relevante care contribuie la creșterea calității în sistemul educațional românesc.