Ediţia 2022 a Programului IMM Invest poate demara, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern 206/14 februarie 2022 prin care Guvernul României a aprobat continuarea acestuia şi a subprogramului Agro IMM Invest, cu alocarea plafoanelor de garantare pentru anul în curs pe fiecare program, a anunţat Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

„FNGCIMM, în calitate de organism de implementare al acestor programe, în strânsă colaborare cu Ministerul Finanţelor şi cu partenerii bancari, asigură derularea optimă a mecanismelor de garantare a creditelor ce vor fi acordate de către finanţatori şi a alocat deja resursele necesare pentru analiza cu operativitate a solicitărilor înscrise de potenţialii beneficiari pe platforma www.imminvest.ro”, se menţionează într-un comunicat al Fondului.

Conform sursei citate, faţă de etapele anterioare, programul este lansat în acest an mult mai devreme, permiţând întreprinzătorilor un acces cât mai timpuriu la finanţarea planurilor de afaceri pe baza unui plafon de garantare în valoare totală de 7,5 miliarde de lei, din care 5 miliarde de lei sunt alocaţi pentru IMM Invest şi 2,5 miliarde de lei pentru Agro IMM Invest.

Aflat la cea de-a treia ediţie, Programul IMM Invest, cu subprogramul său Agro IMM Invest, este instrumentul financiar de susţinere a IMM-urilor cu cel mai mare succes din ultimii 30 de ani.

În 2020, au beneficiat de credite cu garanţii de stat un număr de peste 25.000 de firme, iar în 2021 aproximativ 20.000 de firme au obţinut finanţări şi garanţii cu circa 1 miliard de lei mai mult faţă de anul anterior.

„FNGCIMM a început alocarea plafoanelor de garantare ce vor fi distribuite în cel mai scurt timp finanţatorilor şi avem toate motivele să fim încrezători că sistemul bancar va continua şi în 2022 finanţarea companiilor şi susţinerea mediului de afaceri. Vreau să-i asigur pe potenţialii beneficiari şi pe finanţatori că programul este operaţional, iar noii întreprinzători se pot bucura de avantajele sale, alăturându-se celor 45.000 de antreprenori care derulează deja activităţi finanţate prin IMM Invest şi Agro IMM Invest. Pe baza experienţelor anterioare, sperăm să le depăşim aşteptările, iar plafonul de garantare alocat pentru 2022 să fie consumat integral în cât mai scurt timp. Accesaţi IMM Invest şi Agro IMM Invest şi nu rataţi oportunitatea de a beneficia de cele mai avantajoase instrumente financiare disponibile în acest moment pe piaţa bancară”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.

Programul guvernamental IMM Invest România şi subprogramul Agro IMM Invest facilitează accesul IMM-urilor la finanţare în vederea asigurării lichidităţilor necesare derulării activităţii curente sau pentru investiţii. FNGCIMM acordă garanţii în numele şi în contul statului, în procent de până la 90% din valoarea finanţării, toate costurile de finanţare fiind acoperite din schema de ajutor de stat ataşată programului.

Dobânzile vor fi subvenţionate integral pe o perioadă de 8 luni de la data primei utilizări a creditului, dar nu mai târziu de 30 iunie 2023. Comisionul de garantare datorat FNGCIMM şi comisionul de risc datorat Ministerului Finanţelor vor fi subvenţionate de stat, pe toată durata derulării creditului.

Rezultatele implementării programului IMM Invest România ediţia 2021, demarat pe 23 aprilie 2021, înregistrează circa 17.000 de credite garantate, cu o valoare a solicitărilor de garantare aprobate de către FNGCIMM de peste 10,5 miliarde lei, ce au susţinut credite de peste 12,8 miliarde lei.

Subprogramul Agro IMM Invest este primul program guvernamental adaptat nevoilor specifice IMM-urilor din sectorul agricol, pescuit, acvacultură, precum şi ale sectorului alimentar.

Potrivit sursei citate, ajutorul de stat aferent acoperă costurile de finanţare şi include, ca facilitate suplimentară faţă de IMM Invest, o componentă de grant de 10% din valoarea finanţării. De la lansarea sa, în luna aprilie 2021, prin subprogramul Agro Invest au fost acordate 2.500 de credite/garanţii solicitate de IMM-uri, valoarea totală a solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM depăşind 2,1 miliarde lei, cu o valoare a finanţării de peste 2,6 miliarde lei.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanţia FNGCIMM este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci. AGERPRES