Ponderea energiei regenerabile din Ro­mânia în total producție a depășit pragul de 50% pentru prima dată în istorie, la jumătatea acestui an. Ne aliniem trendu­lui european, dar mai este mult de făcut.

Distrugerea cererii și politicile de reducere a dependenței de resursele energetice ru­sești, în special de gaze și de cărbune, au condus la nivelul Uniunii Europene la o re­ducere a energiei electrice generate din hidrocarburi și la o creștere a ponderii energiei regenerabile în producția totală. Ro­mâ­nia este unul dintre statele remarcate în raportul Embert Climate, ponderea ener­giei regenerabile (solare, eoliene și hidro) depă­șind pentru prima dată în istorie proporția de 50% din totalul energiei generate în prima jumătate a anului.

În această perioadă, 17 state membre ale Uniunii Europene au raportat ponderi-re­cord ale energiei produse din surse regenerabile. România și Grecia au depășit pra­­gul de 50%, în timp ce Danemarca și Portu­galia l-au sărit pe cel de 75%. În Portu­galia, peste 50% din energia produsă în lunile apri­lie și mai a provenit doar din parcuri solare și eoliene.

În cazul României însă, vestea este bună doar pe jumătate. Nu neapărat creșterea energiei eoliene și solare a contribuit la de­pă­șirea pragului de 50%, ci cea a energiei hidro. Potrivit Hidroelectrica, producția din primele șase luni ale anului s-a majorat cu 45% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproape 11 TWh.

Citiți materialul integral pe platforma NewMoney.ro