Deputatul Ionel Dancă a iniţiat un proiect privind reducerea TVA la 5% la energie şi suspendarea taxelor şi costurilor impuse de stat în factura consumatorilor finali, pentru care a cerut dezbatere în procedură de urgenţă.
Proiectul prevede reducerea TVA la 5% pentru energie, suspendarea pentru o perioadă de 12 a luni şi eliminarea treptată a certificatelor verzi, suspendarea şi eliminarea bonusului de cogenerare, eliminarea accizei la energia electrică şi aplicarea măsurilor de compensare a preţurilor pentru toţi consumatorii.
„Guvernul trebuie să oprească jaful din energie pe care statul îl face pe spinarea românilor şi să renunţe la taxele şi veniturile nesimţite pe care le colectează din facturile la energie”, a afirmat Dancă, care a iniţiat proiectul, alături de ceilalţi deputaţi din Grupul parlamentarilor independenţi de Dreapta.
El a menţionat că proiectul reprezintă „o soluţie de dreapta, liberală concretă pentru reducerea preţurilor la energie, prin reducerea şi eliminarea unor taxe percepute de stat, care se poate aplica imediat, fără noi complicaţii birocratice pentru companiile din sectorul energetic”.
Proiectul prevede modificarea Codului fiscal astfel încât cota redusă de 5% să se aplice şi asupra bazei de impozitare pentru livrarea de gaze naturale, electricitate şi energie termică.
„Pentru o perioadă de 12 luni, se suspendă aplicarea art. 72 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 precum şi a dispoziţiilor emise de autoritatea competentă în baza acestor norme (Ordin ANRE 111/2021) pentru aplicarea HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă. Începând cu luna următoare intrării în vigoare a legii, încetează facturarea contribuţiei pentru cogenerare în factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali. În termen de 15 zile, prin Ordin emis de autoritatea competentă, ANRE stabileşte metodologia de decontare şi compensare între furnizori şi producători a sumelor colectate până la intrarea în vigoare a legii prin aplicarea mecanismului de colectare lunară a contribuţiei pentru cogenerare de la furnizori şi de plată lunară a bonusurilor către producătorii de energie beneficiari ai schemei”, prevede proiectul.
De asemenea, actul normativ stipulează că, pentru o perioadă de 12 luni, se suspendă obligaţia de achiziţie de certificate verzi pentru cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali.
„Începând cu luna următoare intrării în vigoare a legii, încetează facturarea certificatelor verzi în factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali”, mai propune proiectul.
Se mai are în vedre introducerea unui nou articol în OUG pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.
„Schema de plafonare şi de compensare pentru consumul de energie electrică şi de gaze naturale se aplică pentru perioada de consum din sezonul rece cuprinsă între luna noiembrie din anul curent şi luna martie din anul următor, în condiţiile şi criteriile stabilite prin Hotărâre de Guvern. În perioada de compensare, toţi consumatorii finali beneficiază de compensarea aferentă limitelor de consum lunar de energie electrică şi de gaze naturale stabilite, cu marjele de diferenţă acceptabile prevăzute de lege. În perioada aprilie – iunie din 2022, în vederea compensării sumelor aferente limitelor de consum lunar stabilite pentru perioada de compensare 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 pentru toţi consumatorii finali, operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale au obligaţia regularizării prin stornare a diferenţei de preţ pentru consumul facturat la nivelul limitelor de consum lunar stabilite”, stipulează textul nou introdus. AGERPRES