Perioada de depunere a proiectelor pentru Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizat a fost prelungită până la data de 1 octombrie, a anunţat ministrul Energiei, Virgil Popescu.
„PNRR! Important! De interes, în mod special pentru primarii: Am prelungit perioada de depunere a proiectelor pentru Schema de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizat până la data de 1 octombrie, ora 17:00”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.
Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 388 milioane euro (echivalentul în lei la cursul de 4,9195 lei/euro), compus din 298,5 milioane euro fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta C.6 Energie şi fonduri naţionale de 89,5 milioane euro prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%.
„Proiectele finanţabile în cadrul apelului trebuie să asigure construcţia sau modernizarea unor unităţi de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, pe gaze, flexibile şi de înaltă eficienţă, cogenerare. Investiţiile trebuie să înlocuiască cel puţin aceeaşi capacitate a unor centrale electrice şi/ sau a unor centrale de producere a energiei termice cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon (de exemplu, pe bază de cărbune, lignit sau petrol), astfel ducând la o scădere a emisiilor de GES”, a precizat Virgil Popescu.
Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu aproximativ 300 MW a puterii instalate în cogenerare în sistemul încălzirii centralizate.
Solicitanţii eligibili sunt companiile mici, mijlocii şi mari, care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice în cogenerare (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în sensul Legii nr. 325/2006, şi unităţile administrativ teritoriale (UAT) care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică. AGERPRES