Comisia Europeană a propus reformarea organizării pieţei energiei electrice a UE pentru a accelera dezvoltarea puternică a energiei din surse regenerabile şi eliminarea treptată a gazului, pentru a reduce dependenţa facturilor consumatorilor de volatilitatea preţurilor la combustibilii fosili, dar şi pentru a proteja mai bine consumatorii de viitoarele creşteri ale preţurilor şi de potenţiala manipulare a pieţei şi pentru a face industria UE curată şi mai competitivă.
Potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar, reforma propusă prevede revizuiri ale mai multor acte legislative ale UE – în special ale Regulamentului privind energia electrică, ale Directivei privind energia electrică şi ale Regulamentului REMIT. Aceasta introduce măsuri menite să stimuleze încheierea de contracte pe termen mai lung de producere de energie pe bază de combustibili nefosili şi să introducă soluţii flexibile mai curate în sistem care să facă concurenţă gazului, cum ar fi răspunsul părţii de consum şi stocarea. Aceste măsuri vor permite reducerea impactului combustibililor fosili asupra facturilor la energie electrică ale consumatorilor şi vor garanta că ele reflectă scăderea costurilor la energia din surse regenerabile. Mai mult, reforma propusă va stimula concurenţa deschisă şi echitabilă pe pieţele europene angro de energie, prin sporirea transparenţei şi integrităţii pieţei.
De asemenea, instituirea unui sistem energetic bazat într-o mai mare măsură pe energia din surse regenerabile va fi esenţială nu numai pentru a reduce facturile consumatorilor, ci şi pentru a asigura o aprovizionare energetică durabilă şi independentă a UE, în conformitate cu Pactul verde european şi cu planul REPowerEU. Această reformă, care face parte din Planul industrial al Pactului verde, va permite de asemenea industriei europene să aibă acces la o aprovizionare cu energie din surse regenerabile, nefosilă şi la preţuri accesibile, fapt care reprezintă motorul esenţial al decarbonizării şi al tranziţiei verzi. Pentru a atinge obiectivele în materie de energie şi climă, utilizarea energiei din surse regenerabile va trebui să se tripleze până la sfârşitul acestui deceniu.
„Actuala organizare a pieţei energiei electrice a asigurat o piaţă eficientă şi bine integrată timp de multe decenii, însă aprovizionarea dificilă la nivel mondial şi manipularea de către Rusia a pieţelor noastre energetice au făcut ca mulţi consumatori să se confrunte cu creşteri masive ale facturilor la energie. Astăzi, propunem măsuri care vor spori stabilitatea şi previzibilitatea costurilor la energie în întreaga UE. Stimularea investiţiilor în energia din surse regenerabile ne va ajuta să atingem obiectivele Pactului verde şi să transformăm UE într-o autoritate în domeniul energiei curate în deceniile care vor urma”, a declarat comisarul pentru energie, Kadri Simson.
Potrivit Comisiei Europene, propunerea prezentată va permite consumatorilor şi furnizorilor să beneficieze de o mai mare stabilitate a preţurilor bazată pe tehnologii aferente energiei din surse regenerabile şi nefosile. În mod esenţial, propunerea va oferi consumatorilor o gamă largă de contracte şi informaţii mai clare înainte de semnarea contractelor, pentru ca aceştia să aibă posibilitatea de a profita de preţuri sigure şi pe termen lung, care să contribuie la evitarea riscurilor şi a volatilităţii excesive. În acelaşi timp, consumatorii vor putea opta în continuare să încheie contracte cu fixarea dinamică a preţurilor pentru a profita de variabilitatea preţurilor, utilizând energia electrică atunci când aceasta este mai ieftină.
Pe lângă lărgirea puterii de alegere a consumatorilor, reforma urmăreşte, de asemenea, să promoveze stabilitatea preţurilor, prin reducerea riscului de faliment al furnizorilor. Propunerea impune furnizorilor să îşi gestioneze riscurile de preţ cel puţin în limita volumelor care fac obiectul unor contracte fixe, pentru a fi mai puţin expuşi la creşterile bruşte ale preţurilor şi la volatilitatea pieţei. De asemenea, propunerea prevede obligaţia statelor membre de a stabili furnizori de ultimă instanţă, astfel încât niciun consumator să nu fie privat de energie electrică.
Protecţia consumatorilor vulnerabili este, de asemenea, îmbunătăţită în mod semnificativ. În cadrul reformei propuse, statele membre vor proteja consumatorii vulnerabili cu rest de plată, astfel încât aceştia să nu fie deconectaţi. De asemenea, în caz de criză, reforma permite statelor membre să extindă preţurile cu amănuntul reglementate la gospodării şi la IMM-uri.
În temeiul propunerii de reformă, normele privind partajarea energiei din surse regenerabile sunt, de asemenea, în curs de redefinire. Consumatorii vor putea investi în parcuri eoliene sau solare şi vor putea vinde excedentul de energie solară captată pe acoperiş vecinilor şi nu doar furnizorilor lor. De exemplu, locatarii vor putea să partajeze surplusul de energie solară captată pe acoperiş cu un vecin.
Pentru a îmbunătăţi flexibilitatea sistemului energetic, statele membre vor trebui de acum înainte să îşi evalueze nevoile, să stabilească obiective pentru creşterea flexibilităţii în materie de combustibili nefosili şi vor avea posibilitatea de a introduce noi scheme de sprijin, în special pentru răspunsul părţii de consum şi stocare. Reforma le permite totodată operatorilor de reţea să obţină o reducere a cererii în timpul orele de vârf. În paralel cu această propunere, Comisia a emis astăzi şi recomandări adresate statelor membre cu privire la progresul inovării, al tehnologiilor şi al capacităţilor în materie de stocare.
Pentru a spori competitivitatea industriei UE şi pentru a reduce expunerea acesteia la volatilitatea preţurilor, Comisia propune înlesnirea încheierii de contracte mai stabile pe termen lung, cum ar fi contractele de achiziţie de energie electrică (PPA-uri), prin care întreprinderile îşi stabilesc propriile surse directe de aprovizionare cu energie şi, prin urmare, pot beneficia de preţuri mai stabile ale energiei produse din surse regenerabile şi nefosile. Pentru a elimina obstacolele actuale, cum ar fi riscurile de credit ale cumpărătorilor, reforma obligă statele membre să asigure disponibilitatea garanţiilor bazate pe piaţă pentru contractele de achiziţie de energie electrică.
Pentru a asigura stabilitatea veniturilor producătorilor de energie electrică şi pentru a proteja industria de volatilitatea preţurilor, tot sprijinul public pentru noi investiţii în producerea inframarginală şi continuă de energie electrică din surse regenerabile şi nefosile va trebui să ia forma unor contracte bidirecţionale pentru diferenţă (CfD), în timp ce statele membre vor avea obligaţia de a canaliza veniturile excedentare către consumatori. Mai mult, reforma va stimula lichiditatea pe piaţă pentru contractele pe termen lung care blochează preţurile viitoare, aşa-numitele „contracte la termen de tip forward.”Acest lucru va permite unui număr crescut de furnizori şi consumatori să se protejeze împotriva volatilităţii excesive a preţurilor pe perioade mai lungi de timp.
De asemenea, vor fi prevăzute noi obligaţii de a înlesni integrarea energiei din surse regenerabile în sistem şi de a spori previzibilitatea în ceea ce priveşte producţia. Printre acestea se numără obligaţii de transparenţă pentru operatorii de reţea în ceea ce priveşte congestionarea reţelei, precum şi termene de realizare a schimburilor comerciale mai apropiate de timpul real.
În fine, pentru a asigura pieţe competitive şi o stabilire transparentă a preţurilor, Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) şi autorităţile naţionale de reglementare vor avea o capacitate sporită de a monitoriza integritatea şi transparenţa pieţei energetice. În special, Regulamentul privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT) actualizat va asigura o mai bună calitate a datelor şi va consolida rolul ACER în investigarea eventualelor cazuri de abuz de piaţă de tip transfrontalier. În ansamblu, acest lucru va spori protecţia consumatorilor şi a industriei din UE împotriva oricăror abuzuri de piaţă.
Reforma propusă urmează să fie discutată şi aprobată de Parlamentul European şi de Consiliu înainte de a intra în vigoare. AGERPRES