Cantitățile de gaze naturale importate în România în prima lună a anului au crescut cu 50% față de cele din luna ianuarie 2021, de la 2,726 la 4,083 milioane MWh, potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
În ianuarie 2021, importurile (de 2,962 milioane MWh în total, din care 2,726 milioane MWh importuri curente și restul importuri mai vechi înmagazinate în depozite) au acoperit sub 17% din consum.
Totodată, prețul mediu ponderat al gazelor cumpărate în ianuarie 2022 în baza contractelor de import s-a majorat de 4,4 ori față de cel aferent aceleiași luni din anul trecut, de la numai 68,56 lei/MWh la 305,42 lei/MWh. Astfel, un calcul grosier arată că valoarea gazelor importate în România în ianuarie anul acesta a depășit 1,2 miliarde lei, în timp ce în ianuarie 2021 a fost de sub 190 milioane lei.