Comisia Europeană a decis să trimită avize motivate Croaţiei, Ungariei şi României pentru nerespectarea obligaţiilor de raportare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, informează Executivul comunitar.
Trimiterea unui aviz motivat reprezintă a doua etapă a procedurii de infringement.
În special, Comisia invită Croaţia să prezinte un raport complet cu privire la îndeplinirea obiectivelor sale pentru 2020 privind eficienţa energetică şi ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul platformei electronice dedicate. De asemenea, Comisia solicită Ungariei şi României să prezinte rapoarte exhaustive cu privire la îndeplinirea obiectivelor lor pentru 2020 în materie de eficienţă energetică.
Regulamentul privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice stabileşte cerinţa ca statele membre să prezinte Comisiei, până la 30 aprilie 2022, un raport cu privire la îndeplinirea obiectivelor lor de eficienţă energetică pentru 2020, stabilite în Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică. Regulamentul privind guvernanţa mai prevedea ca, până la acelaşi termen, statele membre să raporteze în legătură cu obiectivele lor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2020, astfel cum se prevede în Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
În ianuarie 2023, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere celor trei state membre. Până în prezent, în pofida progreselor parţiale, acestea nu au prezentat rapoarte complete, astfel cum se prevede în regulament. Aceste state membre au acum la dispoziţie două luni pentru a remedia situaţia şi pentru a se conforma pe deplin obligaţiilor de raportare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la acest caz. AGERPRES