Contractele de comunicaţii electronice pot fi încheiate în scris, pe hârtie sau în format electronic, utilizând semnătura electronică, dar şi prin mijloacele de comunicare la distanţă, conform reglementărilor în vigoare, informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau organizaţiile non-profit beneficiază de aceleaşi drepturi pe care le au şi consumatorii în relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, în măsura în care nu au convenit în mod explicit să renunţe, în tot sau în parte, la aceste drepturi.

Conform sursei citate, contractele de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice pot fi încheiate prin trei modalităţi. Prima modalitate este în scris, pe hârtie, situaţie în care se utilizează semnătura olografă. Potrivit ANCOM, a doua modalitate prin care pot fi încheiate contractele este în scris, în formă electronică, dacă utilizatorul este de acord, situaţie în care se utilizează semnătura electronică avansată sau calificată, iar a treia modalitate se poate efectua prin mijloace de comunicare la distanţă, de exemplu telefon, scrisoare, e-mail, aplicaţii online etc., în anumite condiţii.

„Contractele produc efecte în momentul în care utilizatorul îşi exprimă acordul, pe un suport durabil. În principiu, un suport durabil este orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate”, se menţionează în comunicat.

Potrivit ANCOM, aceste obligaţii nu se aplică contractelor pentru care plata se face în avans prin achiziţionarea unei cartele preplătite. „Utilizatorii finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizaţii non-profit beneficiază de aceleaşi drepturi pe care le au şi consumatorii, în măsura în care nu au convenit în mod explicit să renunţe, în tot sau în parte, la aceste drepturi”, se mai precizează în comunicat.

În acest context, ANCOM recomandă reprezentanţilor acestor entităţi să nu renunţe la drepturile privind încheierea contractelor. Aceste drepturi sunt esenţiale pentru a realiza o alegere informată a serviciilor de comunicaţii electronice şi pentru a beneficia de o protecţie sporită în relaţia cu furnizorii, având în vedere că Autoritatea nu poate interveni în cazul în care utilizatorii au renunţat la aceste drepturi.

În cazul în care furnizorii nu respectă contractul, utilizatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). ANCOM poate oferi consiliere şi mediere, în această situaţie, neavând atribuţii cu privire la aplicarea de sancţiuni furnizorilor. În schimb, ANCOM poate lua măsuri dacă serviciul de comunicaţii electronice este furnizat şi facturat fără a exista un contract între părţi. AGERPRES