Solicitările de finanţare pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol şi al industriei alimentare se vor putea depune începând de luni, 20 noiembrie, până la data de 15 decembrie 2023, a anunţat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
Alocarea stabilită pentru 2023 este de 150 de milioane de euro, aceasta fiind în funcţie de capacităţile instalate la nivelul întreprinderii.
Astfel, vor fi alocate 100 de milioane de euro pentru capacităţi instalate mai mici de 1 Megawatt (MW), din care 10 milioane de euro pentru energie eoliană şi 90 de milioane de euro pentru energie solară; 50 de milioane de euro, din care pentru energie eoliană 10 milioane de euro, iar pentru energie solară de 40 milioane de euro, pentru capacităţi instalate mai mari de 1MW.
Valoarea ajutorului de stat este 100% nerambursabilă, iar potenţialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investiţiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în limita sumei de 20.000.000 euro/ beneficiar.
Solicitările de finanţare prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare se pot depune pe www.afir.ro.
Schema de ajutor de stat se finanţează din Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei. Administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin AFIR.
MADR precizează că, pentru energie eoliană, finanţarea este de maximum 1.400.000 de euro/ MW pentru capacităţi instalate mai mici sau egale de 1 MW şi de maximum 700.000 euro/ MW capacităţi instalate mai mari de 1 MW.
Pentru energia solară, valoarea sprijinului este de până la 1.000.000 euro/ MW pentru capacităţi instalate mai mici sau egale de 1 MW şi de până la 500.000 euro/ MW pentru capacităţi instalate mai mari de 1 MW.
Beneficiarii eligibili: întreprinderile din sectorul agricol, întreprinderile din sectorul industriei alimentare, societăţile agricole, precum şi organizaţii/federaţii de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare.
Versiunea finală a Ghidului solicitantului, versiunea 3, aplicabilă sesiunii deschise în intervalul 20 noiembrie – 15 decembrie 2023, include o serie de clarificări şi completări privind domeniul de aplicare, categoria de beneficiari, eligibilitatea proiectului.AGERPRES