Start-up-urile din Europa Centrală și de Est pot primi capital de 3 milioane de euro printr-un nou proiect finanțat de Uniunea Europeană și condus de EIT Health. Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) își propune să stimuleze inovațiile în Europa Centrală și de Est (ECE), unde start-up-urile primesc doar o treime din media europeană în ceea ce privește investițiile de capital de risc.

Consorțiul de proiect este condus de EIT Health, cea mai importantă rețea europeană de inovatori în domeniul sănătății, care face parte din Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene. Partenerii proiectului reprezintă furnizori de servicii de accelerare a afacerilor și rețele de investitori din Ungaria, Polonia, Slovacia și Slovenia, precum și centre de inovare din Belgia și Țările de Jos. Inițiativa, cu o durată de doi ani, este pusă în aplicare, în mod strategic, în cadrul Orizont Europa, un program emblematic de cercetare și inovare al UE.

Regiunea ECE a reprezentat doar 3,2% din totalul investițiilor de capital de risc din Europa în 2021. Start-up-urile care au primit sprijin în această regiune au beneficiat de o investiție medie de capital de risc de 1,2 milioane de euro, reprezentând o treime din media europeană de 3,8 milioane de euro. Atragerea de capital este una dintre cele mai mari provocări în regiunile europene în curs de dezvoltare, cunoscute ca ecosisteme de inovare modeste și moderate, potrivit European Innovation Scoreboard. Printre motive se află atât numărul scăzut de obiective de risc și lipsa investitorilor, cât și lipsa de dorință de a investi capital peste granițe.

Cercetările indică faptul că deficitul de investiții în regiunea Europei Centrale și de Est se datorează lipsei unei mase critice atât în ceea ce privește proiectele, cât și investitorii. HICEE abordează acest aspect prin sprijinirea birourilor de transfer tehnologic, prin cultivarea schimbului de cunoștințe, prin consolidarea capacităților și prin crearea unei infrastructuri de investitori, adecvate pentru start-up-uri. Programul recunoaște provocările specifice cu care se confruntă start-up-urile din domeniul sănătății și al științelor vieții și urmărește să ofere părților interesate cunoștințe necesare pentru o transpunere, cu succes, pe piață”, explică Magda Krakowiak, director al acceleratorului EIT Health Accelerator.

Fonduri de până la 3 milioane de euro în capital prin coinvestiții transfrontaliere

Scopul proiectului HICEE este de a crea ecosisteme de investiții durabile la început de drum, de a atrage investitori locali și internaționali, de a oferi sprijin pentru reducerea riscurilor și de a împărtăși, în mod activ, rezultatele de succes pentru a încuraja sprijinul continuu al investitorilor. Primele sale activități se vor desfășura în țările în care își au sediul partenerii, și anume Polonia, Ungaria, Slovacia și Slovenia. Cu toate acestea, oportunitățile sale de informare și de formare se vor extinde și în alte regiuni europene. Se preconizează că programul va dota cu noi metodologii cel puțin 10 organizații care ajută start-up-urile, cum ar fi birourile de transfer tehnologic (OTS). De asemenea, acesta își propune să dezvolte alți 30 de formatori care pot avea un impact anual asupra a 150 de proiecte de inovare/start-up-uri. Printre alte rezultate preconizate se numără verificarea a 25 de start-up-uri din domeniul sănătății pentru a se asigura că sunt pregătite pentru investiții avansate pe piețele internaționale și pentru a atrage milioane de euro în co-investiții transfrontaliere. Manualele digitale de investiții și o carte albă privind politicile de investiții, publicate ca parte a misiunii proiectului de a împărtăși cunoștințe valoroase, vor servi drept ghiduri importante pentru investitori, contribuind la o comunitate mai bine informată și mai puternică.

HICEE se adresează OTC, universităților, investitorilor și inovatorilor și pune accentul pe colaborare pentru o inovare susținută în regiune. Programul urmărește să conecteze Fondul European de Investiții, cu agențiile regionale și naționale de inovare și cu factorii de decizie europeni pentru a crea un mediu care să favorizeze creșterea pe termen lung și să creeze legături vii și durabile între actorii din domeniul inovării din regiune și din afara acesteia.