Plenul Senatului a modificat, pe 2 februarie, Legea 18/1991 privind fondul funciar, astfel că pe terenuri agricole, slab fertile, de maximum 50 de hectare, situate în extravilan, pot fi amplasate obiective de investiţii specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile. Propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari PNL a întrunit 82 de voturi „pentru”, 15 „împotrivă” şi 24 abţineri.

„Prin excepţie, pe terenurile agricole de clasa a treia, a patra şi a cincea de calitate (slab fertile), având categoria de folosinţă arabil, păşune, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizaţiei de construire şi a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol pot fi amplasate obiective de invesţii specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacitaţi de producţie a energiei solare, energiei eoliene, unităţi de stocare a electricităţii, staţii de transformare sau alte sisteme similare. Acestea se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafaţă de maximum 50 de hectare”, prevede actul normativ amendat de Comisia de agricultură a Senatului şi însuşit, miercuri, de plen.

Potrivit propunerii legislative, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se face la momentul autorizării construcţiei, cu plata tarifelor aferente. „Din aceste tarife se constituie fondul de ameliorare a fondului funciar aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv a Ministerului Apelor şi Pădurilor”, stipulează actul normativ.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES