Comisia Europeană confirmă că, în această situație excepțională, statele membre pot reglementa prețurile cu amănuntul la energia electrică și gazele pentru clienții casnici și firmele mici.
“Comisia confirmă posibilitatea reglementării prețurilor și a mecanismelor de transfer pentru a proteja consumatorii și economia noastră, conform legislației UE. Cadrul juridic al pieței de energie electrică, și în special articolul (5) din Directiva energiei electrice , permite statelor membre, în circumstanțele excepționale actuale, să-și extindă schemele de sprijin și să stabilească prețuri cu amănuntul pentru gospodării și microîntreprinderi”.

Enunțul apare într-un draft de document al Comisiei prin care statele membre vot fi consultate pentru instituirea unui așa numit cadru temporar de criză (Temporary Crisis Framework) ca răspuns al efectelor în economie ale războiului din Ucraina

“Normele UE privind ajutoarele de stat oferă statelor membre opțiuni de a oferi ajutor pe termen scurt companiilor afectate de prețurile ridicate la energie și de a contribui la reducerea expunerii acestora la volatilitatea prețurilor la energie pe termen mediu și lung. De exemplu, statele membre pot oferi ajutor temporar companiilor care se confruntă cu nevoi de lichiditate din cauza prețurilor actuale ridicate la energie, indiferent de dimensiunea acestora, pe baza ghidurilor privind ajutoarele de salvare și restructurare. Comisia va trata acele cazuri cu prioritate, acordând o atenție specială furnizorilor de gaze și intermediarilor care se confruntă cu costuri de aprovizionare crescute din cauza întreruperii contractelor”, mai arată Comisia.