Uniunea Europeană recunoaște, în textul celui de-al șaselea pachet cu sancțiuni impuse Rusiei, că există riscul unei întreruperi a aprovizionării cu țiței în porturile din Marea Neagră și „recomandă” ca statele membre „să acționeze în spiritul solidarității și al cooperării regionale”.
Două treimi din țițeiul rafinat în România este importat pe căi maritime, prin cele două terminale din portul rusesc Novorosisk. Printr-un terminal este exportat petrol rusesc, care ajunge inclusiv la Petrotel și, până recent, la Petrobrazi (rafinăria deținută de OMV Petrom, care procesează 70% țiței românesc și 30% țiței de import), iar prin celălalt, petrol kazah, transportat prin Rusia prin oleoductul Caspian Pipeline Consortium (CPC), care alimentează Petromidia.
„În cazul unei întreruperi bruște a aprovizionării cu petrol, fie prin conducte, fie transportat pe mare, statele membre ar trebui să acționeze în spiritul solidarității și al cooperării regionale, implicând atât autoritățile publice, cât și întreprinderile din domeniul energiei, în strânsă coordonare cu Grupul de coordonare pentru petrol, în vederea unor posibile eliberări de stocuri de petrol, inclusiv stocuri de petrol de urgență, și a altor măsuri, inclusiv aprovizionarea cu un amestec adecvat, astfel cum sunt prevăzute în planurile lor naționale pentru situații neprevăzute sau convenite în conformitate cu Directiva 2009/119/CE. Acest angajament de solidaritate și cooperare este deosebit de important având în vedere agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și o posibilă întrerupere a aprovizionării în regiune cu țiței rusesc sau cu produse petroliere rafinate, în special în ceea ce privește conductele sau porturile de la Marea Neagră. Comisia va monitoriza piețele și securitatea aprovizionării și va prezenta, Consiliului rapoarte periodice și, dacă este necesar, propuneri de consolidare a securității aprovizionării”, precizează documentul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Citiți articolul integral pe Profit.ro