Proiectul de ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) referitor la persoanele fizice cu averi mari (PFAM) vizează creşterea gradului de conformare la declararea marilor averi şi plata impozitelor aferente, precum şi dezvoltarea unei „relaţii de parteneriat” între contribuabili şi autoritatea fiscală, susţin reprezentanţii unei companii de consultanţă.
Conform EY România, prin Ordinul 920/13 iunie 2023 cu privire la persoanele fizice cu averi mari, publicat în Monitorul Oficial, sunt reglementate mai multe aspecte privind conformarea şi controlul marilor averi, ceea ce se traduce într-o intensificare a eforturilor ANAF de a colecta, în totalitate şi la timp, cât mai multe venituri către bugetul de stat.
Ordinul reglementează mai multe aspecte, printre care: definiţia persoanelor fizice cu averi mari, modalitatea de stabilire/estimare a averii, definirea grupurilor PFAM, PFAM extins, desemnarea structurii competente care să deruleze programul de creştere a conformării fiscale voluntare a persoanelor fizice cu averi mari (Direcţia generală control venituri persoane fizice – DGCVPF).
Astfel, persoana fizică cu avere mare este definită ca fiind persoana fizică rezidentă fiscal în România care deţine o avere, atât în ţară, cât şi în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Naţională a României.
„Aspectele majore ce trebuie reţinute din proiectul de ordin al ANAF se referă la creşterea gradului de conformare la declararea marilor averi şi, respectiv, plata impozitelor aferente şi dezvoltarea, şi în România, a unei „relaţii de parteneriat” între contribuabili şi autoritatea fiscală, pentru a evita situaţiile neplăcute şi dificile în care, în urma controalelor, se constată nereguli la declarare şi plată. ANAF intenţionează astfel să lucreze în sprijinul conformării fiscale voluntare a contribuabililor cu averi mari, prin toate măsurile întreprinse, inclusiv prin segmentarea contribuabililor pe bază de risc fiscal, acţiunile de control fiind precedate de acţiuni preliminare ţintite, de îndrumare şi notificare privind problemele de necomformare identificate”, se menţionează într-un material semnat de Corina Mîndoiu, partener, Impozit pe venit şi contribuţii sociale, EY România şi Călin Stan, avocat, senior managing associate, Băncilă, Diaconu şi Asociaţii.
La rândul lor, contribuabilii din această categorie trebuie să analizeze în profunzime legislaţia, să evalueze corect şi complet averea totală, să-şi declare veniturile şi să se conformeze la plata impozitelor aferente, potrivit prevederilor Codului Fiscal, în general până pe 25 mai a fiecărui an pentru anul anterior.
„Sunt situaţii complexe, în care veniturile pot fi realizate şi în România şi în străinătate, activele sunt de diverse tipuri, chiar din fiecare dintre cele trei categorii mai sus menţionate şi o analiză fiscală de specialitate este necesară”, susţin autorii analizei.
În concluzie, ANAF îşi propune să creeze premisele necesare pentru conformare, corectitudine, transparenţă în declararea veniturilor, în totalitatea acestora şi o necesară colaborare între contribuabilii cu averi mari şi autorităţi.
„În legătură cu ceea ce ANAF intenţionează să definească drept „averi mari” şi având în vedere necesara evaluare a bunurilor mobiliare, imobiliare şi activelor financiare deţinute, cu atenţie sporită şi către companiile în care contribuabilii vizaţi sunt acţionari – asistenţa de specialitate, atât fiscală, cât şi juridică, se impune, tocmai pentru a evita situaţiile de neconformare completă”, mai arată analiza.
În ceea ce priveşte valoarea averilor, Ordinul nr 920/13 iunie 2023 aduce claritate prevăzând că estimarea acestora se va realiza pe baza datelor şi informaţiilor cu privire la bunurile imobile, bunurile mobile şi activele financiare deţinute, averea fiind considerată suma celor trei elemente, susţin consultanţii.
Totodată, sunt reglementate şi noţiunile de Grup al persoanelor fizice cu averi mari şi Grup extins al persoanelor fizice cu averi mari.
Astfel, noţiunea de Grup al persoanelor fizice cu averi mari se referă la persoanele fizice a căror avere estimată depăşeşte suma de 25 de milioane de Euro
Potrivit sursei citate, noţiunea de Grup extins al persoanelor fizice cu averi mari se referă la Grupul persoanelor fizice cu averi mari la care se adaugă persoanele fizice soţi/soţii şi rude/afini până la gradul al doilea ai/ale acestora.
„Contribuabilii ce fac parte din Grupul persoanelor fizice cu averi mari şi/sau din Grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari urmează să fie informaţi că fac parte dintr-un astfel de grup, printr-o notificare care va cuprinde mai multe informaţii privind încadrarea în criteriile de avere, cele trei elemente pe baza cărora a fost estimată averea şi aspecte legale despre conformare”, susţin autorii analizei.
În prezent, persoanele fizice identificate cu risc fiscal sunt notificate de către organele fiscale în vederea conformării, în cazul în care acestea constată diferenţe semnificative între veniturile declarate de către contribuabili şi veniturile estimate ca fiind realizate de către aceştia pe baza anumitor indicatori fiscali şi patrimoniali.
Conform sursei citate, notificarea de conformare reprezintă un pas procedural anterior iniţierii unui control fiscal (dar ulterior analizei de risc).
De asemenea, grupul de persoane fizice cu averi mari, precum şi grupul extins de persoane fizice cu averi mari se actualizează o dată la 3 ani, în sensul introducerii contribuabililor persoane fizice care au o avere estimată mai mare de 25 milioane euro, şi o dată la 6 ani, în sensul eliminării contribuabililor persoane fizice a căror avere a scăzut sub pragul sus-menţionat.
În scopul asigurării conformării fiscale, vor fi aplicate tratamente fiscale alternative pentru creşterea conformării fiscale – îndrumarea persoanelor cu averi mari pentru înţelegere şi declarare, precum şi transmiterea de notificări privind problemele de neconformare identificate. Totodată, ANAF va proceda la selectarea, pe baza analizei de risc, a persoanelor fizice care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, în vederea efectuării de verificări ale situaţiei fiscale personale/verificări documentare. AGERPRES